ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 89 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความ 2548 กอร์ปด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการออกหมายขังในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2545 / สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1650.ก28 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1650.ก28 2548 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 และกฎหมายอาญาฉบับปีปัจจุบัน 2535 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ก5 2537 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก5 2537 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 ฉบับปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541) / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2541 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2541 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือพนักงานสอบสวน ประกอบด้วยตัวบทกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง.

by สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2511Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8262.5.ก2 ส6 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง.

by สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Edition: ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2517Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส6 2517 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) พร้อม พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549Other title: พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 และกฎหมายอาญา ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 ฉบับใหม่ล่าสุด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494.32535ก52 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494.32535ก52 2549 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UC265 .ท9 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 ฉบับมาตรฐาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2537 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความ 2548 กอร์ปด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2548 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการออกหมายขังในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย การปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 / [รวบรวมโดย] สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1650.ก28 2548ค (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1650.ก28 2548ค (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2548 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548 และ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการออกหมายขังในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย การปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 / [รวบรวมโดย] สัก กอแสงเรือง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549Other title: รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความ 2549 | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2548 และวิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2543) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิ.อาญาในศาลแขวง (พ.ศ. 2499) | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1650.ก28 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1650.ก28 2549 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง บันทึกคำบรรยายปี 2505 และตัวบทกฎหมายปกครอง.

by สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์, 2506Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก6 ส6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544