ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2535?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1064.ก33 2535 ก64 (2).

ห้องสมุด:
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1052.ก33 2538 ก64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 1 ตุลาคม 2553-31 ธันวาคม 2554 / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 111/2556 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 2556 = The road leading to growth / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557] [2014]Other title: Road leading to growth.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5616.ท9 ร64 2557 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538-Availability: Available for loan (18)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .ก63 2535-37 (14), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.56 .ก63 2551 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ก63 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2013 39722 (2).

ห้องสมุด:
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2535?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1052.ก33 2535 ก64 (2).

ห้องสมุด:
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2535]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3224.ก33 2535 ก64 (2).

ห้องสมุด:
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2536?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1070.พ6ก33 2536 ก64 (2).

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษ ก.ล.ต. : ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535-2545).

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, [2545]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ก629 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG5750.56 .ก629 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .ก629 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.56 .ก629 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ก629 (2).

ห้องสมุด:
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ล.ต., 2538?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1070.พ6ก33 2538 ก64 (2).

ห้องสมุด:
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1065.ก33 2538 ก64 (2).

ห้องสมุด:
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2535?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT961.5.ก33 2535 ก64 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน = Director's handbook / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: Director's handbook.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2745 .ค747 (1).

ห้องสมุด:
แก๊งซ่าตามหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ = Enjoy travelling together with PVD / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Other title: Enjoy travelling together with PVD.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: 137/2553 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 137/2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 137/2553 (2).

ห้องสมุด:
สถิติตลาดทุน = Capital market statistics / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]-Availability: Available for loan (10)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55 .ส36 2544 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55 .ส36 2545 ล. 2 (7).

ห้องสมุด:
ออมดีชีวิตมีสุขกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [วัสดุบันทึกเสียง] / อำนวยการผลิตโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2550?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ5535 (1). :

รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิก] / คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ = Annual Report / Securities and Exchange Commission, Thailand.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | Thailand. Securities and Exchange Commission.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549]-Other title: Annual Report.Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG20 2548 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG20 2548 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG20 2551 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG20 2551 (1). :

ห้องสมุด:
แผนพัฒนาระบบการเงิน (1 มีนาคม 2538-29 กุมภาพันธ์ 2543) / กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by กระทรวงการคลัง | ธนาคารแห่งประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2538?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ผ83 (3).

ห้องสมุด:
สรุปภาวะธุรกิจหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจปี / สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2537-Availability: Available for loan (16)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .ส473 2537 (11), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ส473 2537 (5).

ห้องสมุด:
Rāingān sarup kitčhakam kāntrūat khunnaphāp ngān sō̜p banchī 1 Makarākhom - 31 Thanwākhom 2557 / รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kamkap Laksap lǣ Talāt Laksap. by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Other title: รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 2557 : Building bridges.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5616.ท9 ร64 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544