ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 42 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, [2547]-Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV5840.ท9 ป478 2546 (3).

ห้องสมุด:
แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ. 2535-2539) / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: (กรุงเทพฯ) : สำนักงาน, (2535?)Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840 .ส615 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาเรื่อง มาตรการกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 465/30 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจฝิ่น / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | Thailand. Office of the Narcotics Control Board.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2523-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB295.ฝ6 ร64 2552-53 (2).

ห้องสมุด:
สำนักงาน ป.ป.ส. ครบรอบ ... ปี.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523-Other title: เสี้ยวศตวรรษแห่งความมุ่งมั่น | 28 ปีแห่งความมุ่งมั่นกับการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840.ท9 ป48 2547 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5840.ท9 ป48 2523 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV5840.ท9 ป48 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV5840.ท9 ป48 2544 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจฝิ่น [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Opium cultivation and eradication report for Thailand / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2552]- [2009]-Other title: Opium cultivation and eradication report for Thailand.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1531 2551-52 (1). :

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2548Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค5653 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค5653 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ค5653 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ค5653 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ค5653 (1). :

ชัยชนะยาเสพติดเพื่อแผ่นดิน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840.ท9 ช55 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5840.ท9 ช55 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
40 pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit / 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau. 40 ปี แห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักยุทธศาสตร์ = 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit. Samnak Yutthasāt. by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักยุทธศาสตร์ | Thailand. Office of the Narcotics Control Board. Narcotics Control Strategy Bureau.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559 [2016]Other title: Sīsip pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit Other title: สี่สิบปีแห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840.ท9 ป484 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV5840.ท9 ป484 2559 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด / กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3092 .ค743 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3092 .ค743 (1).

ห้องสมุด:
การป้องกันยาเสพติด / กองป้องกันยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

by กองป้องกันยาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5840.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างปีงบประมาณ 2541-2543 (ตุลาคม 2540-กันยายน 2543) / สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักนโยบายและแผน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป565ผ42 (1).

ห้องสมุด:
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา / สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

by สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2551]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 091/2552 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการตรวจสถานประกอบการเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / จัดทำโดย กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป564ค74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป564ค74 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544