ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546- [2003]-Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG2043 2553 (1). :

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ม644ร64 2546 (1). :

ห้องสมุด:
ระเบียบสหภาพยุโรปฉบับใหม่เกี่ยวกับ GMOs : แนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร6155 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการติดฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา = Manual of U.S food labeling / จัดทำโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: Manual of U.S food labeling.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX551 .ค745 2553 (1).

ห้องสมุด:
กฎระเบียบฉบับใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์ของจีน / จัดทำโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 016/2555 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2555 (1).

ห้องสมุด:
เตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร = ACFS early warning / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2548]-Other title: ACFS early warning.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9000.1 .ต83 2554 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา = Food Safety Modernisation Act 2010 (FSMA) / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: Food Safety Modernisation Act 2010 (FSMA).Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KF3878 .ก925 2554 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 : Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 Rātchakitčhānubēksā lem125 tō̜n thī 37 kō̜ wanthī 22 Kumphāphan 2551. Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Rātchakitčhānubēksā lem 130 tō̜n thī 40 kō̜ wanthī 9 Phrưtsaphākhom 2556 / พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 : พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 37 ก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Other title: พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 665151 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 665151 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบ 4 ฉบับภายใต้กฎหมายป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ ของสหรัฐอเมริกา / เรียบเรียงโดย กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KF3875 .ร63 (1).

ห้องสมุด:
การติดฉลากอาหารของฮ่องกง : คำแนะนำด้านการติดฉลากโภขนาการและการกล่าวอ้างทางโภชนาการ = Hong Kong food labelling : guidance on nutrition labelling and nutrition claims / [จัดทำโดย] กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2552Other title: Hong Kong food labelling : guidance on nutrition labelling and nutrition claims.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 022/2553 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 / พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Thailand. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558ก (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ nǣothāng patibat phư̄a kānsongʻō̜k phonlamai pai Saharat ʻAmērikā = [A manual for exporting of fresh fruits to the United States] / คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งออกผลไม้ไปสหรัฐอเมริกา = [A manual for exporting of fresh fruits to the United States] / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 3 (chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: Manual for exporting of fresh fruits to the United States.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9256.ท92 ค74 2555 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānraprō̜ng phalittaphan tām māttrathān sinkhā kasēt samrap khāo = Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice / คู่มือการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว = Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice / [สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์].

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560 [2017]Other title: Guidance on agricultural product certification according to Thai agricultural standards for rice.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2017 702612 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544