ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กระบวนการ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และแกนนำผู้สูงอายุในชุมชน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.

by สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: หลักสูตรกระบวนการ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และแกนนำผู้สูงอายุในชุมชน.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1484.ท92 ก463 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และองค์กรภาคี ; คณะผู้วิจัย มัลลิกา มัติโก ... [และคนอื่นๆ].

by มัลลิกา มัติโก | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT500 .ร633 2553 (2).

ห้องสมุด:
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ, 1. ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง, 2. ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ; คณะผู้วิจัย สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่นๆ].

by สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง | ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ง635 2553 (2).

ห้องสมุด:
สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อม ของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และองค์กรภาคี ; คณะผู้วิจัย สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่นๆ].

by สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ส362 2553 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ : รายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ; บรรณาธิการ สายศิริ ด่านวัฒนะ.

by การประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย (2552 : กรุงเทพฯ) | สายศิริ ด่านวัฒนะ | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ : รายงานการประชุมโครงการประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ; บรรณาธิการ สายศิริ ด่านวัฒนะ.

by การประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ (2552 : กรุงเทพฯ) | สายศิริ ด่านวัฒนะ | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK810 .ก647 2552 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับ เครือข่ายนักวิจัยในสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ; คณะผู้วิจัย สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่นๆ].

by สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน | เครือข่ายนักวิจัยในสถาบันการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ส363 2553 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544