Your search returned 147 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์ | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: 119/2555] (1).

Open Library:
123 pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk / 123 ปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค / ผู้เรียบเรียง เธียร เจริญวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].

Thīan Čharœ̄nwatthanā, Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: Rō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค | ร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1).

Open Library:
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1).

Open Library:
50 คำถาม / สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554?] [2011?]Other title: ห้าสิบคำถาม | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2011 580176] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: 120/2555] (1).

Open Library:
80 พรรษา มหาราชา ใต้ร่มพระบารมี ปกเกล้าฯ ตุลาการ / คณะผู้จัดทำ จิตตรา กาญธนะประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by จิตตรา กาญธนะประเสริ็ฐ | สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, [2550]Other title: แปดสิบพรรษา มหาราชา ใต้ร่มพระบารมี ปกเกล้าฯ ตุลาการ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก1784 2550] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HIST DS 2007 568546] (1).

Open Library:
84 ปี คุรุเมธี ธานินทร์ กรัยวิเชียร / บรรณาธิการ นิกร ทัสสโร.

by นิกร ทัสสโร, 2507- | สำนักงานศาลยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: แปดสิบสี่ปีคุรุเมธี ธานินทร์ กรัยวิเชียร.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT110.ธ63 ก14 2554] (1).

Open Library:
CD รวมกฎหมายใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548 (ครั้งที่ 1) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย กลุ่มประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักประธานศาลฎีกา. กลุ่มประสานนโยบาย.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2548?]Other title: รวมกฎหมายใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548 (ครั้งที่ 1).Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: CDG828] (1).

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวทางตามมติ ก.ต. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการ / [รวบรวมโดย] สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545 [2002]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1576.ก28 2545] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2002 510063] (1).

Open Library:
Kotmāi rabīap læ khō̜bangkhap nai kānčhāingœ̄n khātō̜pthǣn læ khāpūaikān kīeokap kānngœ̄n khadī (kǣkhai prapprung khrang thī 1) Phō̜.Sō̜. 2556 / กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในการจ่ายเงินค่าตอบแทน และค่าป่วยการเกี่ยวกับการเงินคดี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่1) พ.ศ. 2556 / สำนักงานศาลยุติธรรม.

Samnakngān Sān Yuttitham. by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HJ191.ท92 ก25 2556] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ191.ท92 ก25 2556 ] (1).

Open Library:
Kotmāi kap kānklaiklīa khō̜phiphāt / กฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / [บรรณาธิการ ณัฐนันท์ คุณเงิน].

Nattanan Khunngœ̄n. Thailand. Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Songsœ̄m Ngāntulākān. by ณัฐนันท์ คุณเงิน | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Songsœ̄m Ngāntulākān Samnakngān Sān Yuttitham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2390 .ก25 2560] (1).

Open Library:
กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ / สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: 123/2555] (1).

Open Library:
Kān kǣ panhā khadī lāchā nai sānsūng : nitisāt sēwanā / การแก้ปัญหาคดีล่าช้าในศาลสูง : นิติศาสตร์เสวนา / จัดโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์.

Nitisāt sēwanā rư̄ang "Kānkǣkhai Panhā Khadī Lāchā nai Sānsūng" Krung Thēp... læ ʻư̄n ʻư̄n) Suntharīyā Mư̄anphawong. Sathāban Wičhai Rapeephatthanasak. by นิติศาสตร์เสวนาเรื่อง "การแก้ไขปัญหาคดีล่าช้าในศาลสูง" (2551 : กรุงเทพฯ และอื่น ๆ) | สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Sathāban, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1654.ก67 น63 2551] (1).

Open Library:
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฉบับไทย-อังกฤษ = Mediation : Thai-English / กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ คมวัชร เอี้ยงอ่อง

Khomwat ʻĪangʻō̜ng. Thailand. Samnakngān Sān Yuttitham. Kō̜ng Kāntāngprathēt. by คมวัชร เอี้ยงอ่อง | สำนักงานศาลยุติธรรม. กองการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng, [2551] [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2551] [2008]Other title: Mediation : Thai-English.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 632578] (1).

Open Library:
การไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ในคดีอาญา = Restorative mediation / ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ สรวิศ ลิมปรังษี.

by สรวิศ ลิมปรังษี | สำนักงานศาลยุติธรรม. ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550Other title: Restorative mediation.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV8688 .ก642] (1). Checked out (1).

Open Library:
การขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล / กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ คมวัชร เอี้ยงอ่อง = Application for provisional release to the court / International Affairs Division, Office of the Judiciary ; editor in chief, Comwatchara Iangong.

by คมวัชร เอี้ยงอ่อง | Comwatchara Iangong | สำนักงานศาลยุติธรรม. กองการต่างประเทศ | Thailand. Office of the Judiciary. International Affairs Division.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4657 .ก642 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 619487] (1).

Open Library:
การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : เอกสารประกอบการสัมมนา / สำนักวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

by การสัมมนาเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (2549 : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม) | สำนักวิชาการศาลยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2549]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānčhatkān khwāmkhatyǣng / การจัดการความขัดแย้ง / [บรรณาธิการ ณัฐนันท์ คุณเงิน].

Nattanan Khunngœ̄n. Thailand. Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Songsœ̄m Ngāntulākān. by ณัฐนันท์ คุณเงิน | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Songsœ̄m Ngāntulākān Samnakngān Sān Yuttitham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1758.ป45 ก76425 2560] (1).

Open Library:
Kānčhatkān khwāmkhatyǣng thāng khrō̜pkhrūa / การจัดการความขัดแย้งทางครอบครัว / ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม.

Thailand. Samnakngān Sān Yutitham. Sūn Witthayākān Rangap Khō̜phiphāt Thānglư̄ak. by สำนักงานศาลยุติธรรม. ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2554?] [2011?] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 634577] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)