ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการประสานงานในการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี / โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2537]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ357 ล72 (1).

ห้องสมุด:
ผลการดำเนินการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2 : รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ( 26 กุมภาพันธ์ 2545 - 26 กุมภาพันธ์ 2546) / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ผ42 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษา / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790 .ค564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2790 .ค564 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค56565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค56565 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานที่สร้างสรรค์ / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7323.พ63 ผ42 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: N7323.พ63 ผ42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N7323.พ63 ผ42 (2).

ห้องสมุด:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: CR6080.ก2 ค77 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: CR6080.ก2 ค77 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CR6080.ก2 ค77 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CR6080.ก2 ค77 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
หนังสือที่ระลึกราชกิจจานุเบกษา / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2537Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT7 .ห36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT7 .ห36 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT7 .ห36 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ... [และอื่นๆ].

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ83 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ83 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ83 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย = Royal orders and decorations of the Kingdom of Thailand / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่สี่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2530Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CR6080.ก2 ส58 2530 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CR6080.ก2 ส58 2530 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เอกสารสรุปการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / [จัดทำโดย] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ, 2551 [2008]Other title: เอกสารสรุปการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ7445 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .อ7445 2551 (1).

ห้องสมุด:
รวมข้อปฏิบัติการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ กฎหมายว่าด้วยธง ฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT100 .ร542 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT100 .ร542 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายปฏิรูประบบราชการ ; บทความ: การปฏิรูประบบราชการ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / จัดทำโดย สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2546?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท92ก25 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ท92ก25 (1). :

ราชกิจจานุเบกษา : ฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2532 / สำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักงานราชกิจจานุเบกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ940.จ74 ร622 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ940.จ74 ร622 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ940.จ74 ร622 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BQ940.จ74 ร622 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2534 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 5) Phutthasakkarāt 2538 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 / จัดพิมพ์โดย สวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Thailand. Laws, statutes, etc. Sawatdikān Samnak Lēkhāthikān Khana Ratthamontrī. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sawatdikān Samnak Lēkhāthikān Khana Ratthamontrī, 2538 [1995] Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 [1995]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1995 670259 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kāndamnœ̄nngān khō̜ng ratthabān : Ponʻēk Prayut Čhanʻōchā nāyokratthamontrī khroprō̜p 1 pī (12 Kanyāyon 2557-12 Kanyāyon 2558) / รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [และ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Samnak Lēkhāthikān Nāyokratthamontrī. by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 ร642 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544