ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้าแผ่นดินสอนลูก / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ส673ก3 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ส673ก3 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT1548.ส673ก3 2549 (1).

ห้องสมุด:
ตามรอยพระยุคลบาท-- ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2014 627371 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการเศรษฐกิจจากแนวพระราชดำริ / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | การสัมมนาทางวิชาการเรื่องราชอาณาจักรไทยในรอบ 5 ทศวรรษ แห่งการครองราชย์ (2539 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, [2539]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส7434พ63 (1).

ห้องสมุด:
การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส7165 2554 (1).

ห้องสมุด:
หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส7168 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส7168 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส7168 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส7168 (2).

ห้องสมุด:
ใต้เบื้องพระยุคลบาท / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส7167 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส7167 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส7167 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส7167 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการพระราชดำริกับการสร้างสุขภาพ / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 134/2552 (1).

ห้องสมุด:
ตามรอยพระยุคลบาท-- ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส71655 2556 (2).

ห้องสมุด:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการแพทย์แผนไทย / โดย สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7434พ46 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ส7434พ46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส7434พ46 (2).

ห้องสมุด:
ในหลวงกับการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ / โดย สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส717 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชปณิธาน [วีดิทัศน์] / บรรยายโดย สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2547Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG916 (1). :

การพัฒนาที่ยั่งยืน / ปาฐกถา โดย สุเมธ ตันติเวชกุล.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ (ครั้งที่ 2 : 2547).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7434ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส7434ก64 (1).

ห้องสมุด:
Khā phǣndin sō̜n lūk / ข้าแผ่นดินสอนลูก / สุเมธ ตันติเวชกุล.

Sumēt Tantiwētchakun, by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ส673ก3 2550 (1).

ห้องสมุด:
ʻArai kan wā ? : sīeo chīwit thī yang pen pritsanā khō̜ng Dō̜Rō̜. Sumēt Tantiwētchakun / อะไรกันหว่า? : เสี้ยวชีวิตที่ยังเป็นปริศนาของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล / สุเมธ ตันติเวชกุล.

Sumēt Tantiwētchakun, by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Sāman Nutthaphō̜n Phlēt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญณัฐภรเพลท, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1439 .ส74 2561 (2).

ห้องสมุด:
Kānsongngān phatthanā prathēt khō̜ng Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa / การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สุเมธ ตันติเวชกุล.

Sumēt Tantiwētchakun, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 668955 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะผู้จัดทำ สุเมธ ตันติเวชกุล ... [และคนอื่นๆ].

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ป3865 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการ ในการพัฒนาหมู่บ้านยากจนเพื่อความมั่นคง, รายงานผลการวิจัย โดย สุเมธ ตันติเวชกุล และคนอื่นๆ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ | สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: UA929 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะผู้จัดทำ สุเมธ ตันติเวชกุล ... [และคนอื่นๆ].

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 น76 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 น76 (5).

ห้องสมุด:
ปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม [วีดิทัศน์] / วิทยากร สุเมธ ตันติเวชกุล ; เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวเปิดงาน.

by สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสัมมนาวิชาการ คณะรัฐศาสตร์, 2542Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ส744ป34 (2). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544