ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 29 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, [2549?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ22423ธ44 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .อ22423ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ22423ธ44 (1).

ห้องสมุด:
ILO คืออะไร ILO ทำอะไร.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Geneva, Switzerland : สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ แผนกสารสนเทศ, [2546?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7801 .ร824 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7801 .ร824 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD7801 .ร824 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7801 .ร824 (2).

ห้องสมุด:
ความมั่นคงทางสังคม : คู่มือการศึกษาสำหรับผู้ใช้แรงงาน / องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา.

by สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเจนีวา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7091 .ค56 (2).

ห้องสมุด:
ตัวบท สรุป และความเห็นประกอบอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การการกรรมกรระหว่างประเทศสมัยประชุมที่ 54-56 พ.ศ. 2513-2514 / องค์การการกรรมกรระหว่างประเทศ.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย, 2514Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7801.ร8 2513-14 (1).

ห้องสมุด:
ตัวบท สรุป และความเห็นประกอบอนุสัญญาและข้อแนะ ขององค์การการกรรมกรระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 58-60 พ.ศ. 2516-2518 / [แปลโดย] กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2519Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7801 .ร8 2516-18 (1).

ห้องสมุด:
ตัวบท คำแปล และสรุปความเห็นประกอบอนุสัญญาขององค์การการกรรมกร ระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 48-50 (พ.ศ. 2507-2509) / [แปลโดย] กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2510Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7801 .ร78 2507-09 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
อนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ / [แปลโดย] กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมแรงงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2527-Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7801 .ร82 2529-38 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7801 .ร82 2524-25 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7801 .ร82 2529-38 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7801 .ร82 2524-25 (2).

ห้องสมุด:
ตัวบท สรุป และความเห็นประกอบอนุสัญญา และข้อแนะขององค์การแรงงาน ระหว่างประเทศสมัยการประชุมที่ 61-66 (2519-2523) / [แปลโดย] กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2524Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7801 .ร8 2519-23 (2).

ห้องสมุด:
ตัวบท คำแปล สรุป และความเห็นประกอบอนุสัญญาและข้อแนะของ องค์การการกรรมการระหว่างประเทศสมัยประชุมที่ 51 (พ.ศ. 2510) / [แปลโดย] กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2511Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7801 .ร79 2510 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7801 .ร79 2510 (1).

ห้องสมุด:
ตัวบท คำแปล และสรุปความเห็นประกอบข้อแนะของ องค์การการกรรมกรระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 48-50 (พ.ศ. 2507-2509) / [แปลโดย] กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2510Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7801 .ร77 2507-09 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7801 .ร77 2507-09 (1).

ห้องสมุด:
สัมนาเรื่องประชากรศาสตร์และการวางแผนครอบครัว โดย กรมแรงงาน ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2518Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ766.5 .ม5 (2).

ห้องสมุด:
การสัมมนาไตรภาคีเรื่องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุและการฟื้นฟูอาชีพ ของคนงานที่พิการเนื่องจากการทำงานในประเทศไทย จัดโดย กรมแรงงาน ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ มูลนิธิฟรีดริชเอแบรท.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน | องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7816.ท9 ม5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7816.ท9 ม5 (2).

ห้องสมุด:
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 / อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ; ฉบับภาษาไทยโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

by องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, [2549?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1196.ก35 อ37 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1196.ก35 อ37 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1196.ก35 อ37 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1196.ก35 อ37 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1196.ก35 อ37 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาระดับชาติสถาบันสังคมในชนบทและการร่วมมือ ของประชาชนในการพัฒนาชนบท (Report: national seminar on rural development, rural institutions and local partcipation) โดย ความร่วมมือของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส68 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 ส68 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาการทำงาน / จัดทำโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ; แปลโดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60 .ก6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T60 .ก6 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมนายจ้างระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องระบบค่าจ้างที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย โดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 24-25 สิงหาคม 2526.

by สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5082.7 .น6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5082.7 .น6 (1).

ห้องสมุด:
การเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง / องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ; [เรียบเรียงและแปลเป็นภาษาไทยโดย] ไมตรี วสันติวงศ์.

by ไมตรี วสันติวงศ์ | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ก64 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: MGNT HD 2000 391669 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมนาระดับชาติเรื่องนโยบายประชากรและการมีงานทำกับการวิจัย ณ โรงแรมรินคำ เชียงใหม่ 15-17 ธันวาคม 2519 (Report: National Seminar on Population and employment policies and Research Chiengmai, on 15-17 December 1976) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยความร่วมมือของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2520Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3656.5 .ส56 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3656.5 .ส56 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544