ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 48 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย / อัมมาร์ สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]. 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .อ58 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HC445 .อ58 (1).

ห้องสมุด:
นักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งมองวิกฤตเอเชีย : บทสำรวจความรู้ / อัมมาร สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC412 .อ64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC412 .อ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC412 .อ64 (2).

ห้องสมุด:
ฝรั่งมองวิกฤตเอเชีย : บทสำรวจความรู้ / อัมมาร สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ5975ฝ46 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ทำไมเราจึงติดหล่มเศรษฐกิจ / อัมมาร สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541?]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .อ5975ท63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ5975ท63 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องตลาดสินเชื่อในชนบทไทย / โดย อัมมาร สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3729.ท92 อ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3729.ท92 อ6 (3).

ห้องสมุด:
ข้าวในเศรษฐกิจของไทย.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (23)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท92 อ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9066.ท92 อ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 อ6 (20).

ห้องสมุด:
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 อ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9 อ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 อ6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายรัฐบาลทักษิณ / อัมมาร สยามวาลา ... [และคนอื่นๆ].

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป4614255 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป4614255 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป4614255 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย / คณะผู้วิจัย อัมมาร สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : TDRI, 2537Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9119.อ53 ร64 2537 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9119.อ53 ร64 2537 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9119.อ53 ร64 2537 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9119.อ53 ร64 2537 (5).

ห้องสมุด:
การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา และคณะ.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 2547 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา ... [และคนอื่นๆ].

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.9.ก4 ก64 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตไทย.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 297/28 (2).

ห้องสมุด:
อนาคตของเกษตรกรรมในประเทศไทย ; จะตั้งโจทย์กันอย่างไร.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 057/30 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 057/30 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม : การวัดภาวะความยากไร้และความเปราะบางทางสังคมสู่แนวทางนำไปปฏิบัติได้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะวิจัย อัมมาร สยามวาลา ... [และคนอื่นๆ].

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ก638 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ก638 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประมวลความรู้เรื่องข้าว / อัมมาร สยามวาลา, วิโรจน์ ณ ระนอง.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482- | วิโรจน์ ณ ระนอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท92 อ625 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 อ625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 อ625 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องตลาดสินเชื่อนอกระบบในชนบทไทย : กรณีศึกษา เรื่องสัญญากู้ โครงสร้างตลาด พฤติกรรม และอัตราดอกเบี้ย / โดย นิพนธ์ พัวพงศกร ; บรรณาธิการ อัมมาร สยามวาลา.

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1440 .น668 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1440 .น668 (2).

ห้องสมุด:
นิเวศน์วิกฤต : ความรู้กับวิวาทะ = Ecological crisis : knowledge and debates / ยศ สันตสมบัติ และ อัมมาร สยามวาลา.

by ยศ สันตสมบัติ | อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541.5.ป64 ย5 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH541.5.ป64 ย5 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QH541.5.ป64 ย5 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: QH541.5.ป64 ย5 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QH541.5.ป64 ย5 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QH541.5.ป64 ย5 (1).

ห้องสมุด:
การโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ : รายงานผลการศึกษา / ผู้วิจัย อัมมาร สยามวาลา, ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482- | ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ การเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ, [2546?]Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ8793.55 .อ64 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ8793.55 .อ64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ8793.55 .อ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ8793.55 .อ64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ8793.55 .อ64 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544