ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
คำบรรยายกฎหมายแพ่งว่าด้วยการจัดการงานนอกสั่ง และ ลาภมิควรได้.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวง ฯ, สำนักกฎหมาย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน, 2515Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.จ6 อ7 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.จ6 อ7 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค6 อ72 2517 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน โดย อุกฤษ มงคลนาวิน และคณะ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ตรีรณสาร, 2514Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1971 43444 (1). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิ์ และสิทธิยึดหน่วง.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค6 อ7 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการร้องทุกข์ / โดย อุกฤษ มงคลนาวิน ... [และคนอื่นๆ].

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, 2540Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2760 .ป63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2760 .ป63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2760 .ป63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2760 .ป63 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายแรงงาน.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวง, สำนักกฎหมาย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน, 2515Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7942.5 .อ7 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD7942.5 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695 .อ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX3695 .อ7 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .อ7 (3).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (สากล).

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: พระนคร, ไทยวัฒนาพานิช, 2514Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท190 .อ41 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .อ724 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 340.09 .อ41 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, บริษัทบพิธ จำกัด (แผนกการพิมพ์), 2513Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K146 .อ7 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K146 .อ7 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน / โดย อุกฤษ มงคลนาวิน และคณะ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, 2537Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .อ72 2537 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .อ72 2537 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .อ72 2537 (3).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน โดย อุกฤษ มงคลนาวิน และคนอื่น ๆ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สยามออฟเซ็ท, 2514Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1971 43436 (1). :

ห้องสมุด:
หกสิบทัศ : หกสิบทัศน์ = 60 years : 60 viewpoints / อุกฤษ มงคลนาวิน ; บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476- | ธงทอง จันทรางศุ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.อ72 ก4 2538 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ72 ก4 2538 (1).

ห้องสมุด:
การระงับข้อพิพาทแรงงาน (Settlement of labour disputes).

by สำนักกฎหมายดร. อุกฤษ มงคลนาวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5612.6.ก3 ก2 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD5612.6.ก3 ก2 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5612.6.ก3 ก2 (1).

ห้องสมุด:
สรุปคำบรรยาย กฎหมายตั๋วเงิน.

by สำนักกฎหมายดร. อุกฤษ มงคลนาวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ก2 (1).

ห้องสมุด:
เพลงเพื่อแผ่นดิน / ผู้ประพันธ์บทเพลง อุกฤษ มงคลนาวิน ; บรรณาธิการ บุญพา มิลินทสูต.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: 236/2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 236/2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 236/2552 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาอัตราดอกเบี้ย.

by สำนักกฎหมายดร. อุกฤษ มงคลนาวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1623.ท9 ก2 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1623.ท9 ก2 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544