ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 43 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
100 ปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม 2440-2540   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2540 . 4 ตลับ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

การิทัตผจญภัย : , นิยายปรัชญาการเมือง / โดย ลุคส์, สตีเว่น. | Lukes, Steven. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2554 . 318 หน้า. , แปลจาก: The curious enlightenment of Professor Caritat : a comedy of ideas. c1995. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2541. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PR6062.ล7 ก65 2554] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PR 2011 619917 ] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PR6062.ล7 ก65 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PR6062.ล7 ก65 2554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การิทัตผจญภัย : , นิยายปรัชญาการเมือง / โดย ลุคส์, สตีเว่น. | Lukes, Steven. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2541 . 303 หน้า. , แปลจาก: The curious enlightenment of Professor Caritat : a comedy of ideas. c1995. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PR6062.ล7 ก65] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PR6062.ล7 ก65] (14),

ห้องสมุด:
เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก = , [On Ben Anderson's shoulders viewing the world through a comparative historical optic] / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: 880-04 | กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560 . 17, 202 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745 .ก9915 2560] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .ก9915 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745 .ก9915 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความคิดทางจริยศาสตร์ของทรอตสกี้ / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 . 40, 17 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JA79 .ก7] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือศึกษาการก่อการร้ายแบบไม่งี่เง่า / โดย บาร์เกอร์, โจนาธาน, | Barker, Jonathan, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548 . 14, 192 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HV6431 .บ642] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HV6431 .บ642] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HV6431 .บ642] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HV6431 .บ642] (7),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
จากระบอบทักษิณสู่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : , วิกฤตประชาธิปไตยไทย : รายงานการวิจัย / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 . 114 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS586 .ก758] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS586 .ก758] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS586 .ก758] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS586 .ก758] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS586 .ก758] (4),

ห้องสมุด:
จารึกร่วมสมัย : , การเมืองไทยในยุคหลีกภัย / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537 . 373 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745.ก1 ก72] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก1 ก72] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก1 ก72] (4),

ห้องสมุด:
จินตนากรรมชาติที่ไม่เป็นชุมชน : , คนชั้นกลางลูกจีนกับชาตินิยมโดย รัฐของไทย / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, 2537 . 42 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS568 .ก747] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS568 .ก747] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS568 .ก747] (3),

ห้องสมุด:
เจ้าสัวและขุนศึก , สามก๊กฉบับนายเครก / โดย เรย์โนลด์ส, เครก เจ. | เรย์โนลด์ส์, เครก เจ. | เรย์โนลดส์, เคร็ก เจ. | เรย์โนล์ด, เครก เจ. | เรโนลด์ส์, เคร็ก เจ. | Reynolds, Craig J. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สถาบัน], 2536 . 3 ตลับ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ชาวศิวิไลซ์ : , การเมืองวัฒนธรรมไทยใต้เงาไอเอ็มเอฟ / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542 . 20, 238 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ก815] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ก815] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC445 .ก815] (3), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HC445 .ก815] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ก815] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ก815] (3),

ห้องสมุด:
ตรวจบัญชีสันติภาพ : , แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้ : คำบรรยายพิเศษ / โดย ซามัดดาร์, รณพีร์. | Samaddar, Ranabir. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548 . 58 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. | บรรยาย ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [JZ5584.อ72 ซ64] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ5584.อ72 ซ64] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JZ5584.อ72 ซ64] (1),

ห้องสมุด:
ถิ่นกาขาว : , เศรษฐกิจการเมืองไทยใต้เงาไอเอ็มเอฟ / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542 . 19, 266 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ก82] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ก82] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC445 .ก82] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HC445 .ก82] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ก82] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ก82] (3),

ห้องสมุด:
ทางแพร่งและพงหนาม : , ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551 . 471 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [JQ1745 .ก992] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1745 .ก992] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 2001 509079] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .ก992] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [JQ1745 .ก992] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745 .ก992] (2), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
นิทานประชาธิปไตยไทย : , ตำนานฐานรากของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555 . 16 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนา 100 ปี กบฏประชาธิปไตย ร.ศ. 130-80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 (Siamese-Thai politics: from the 1912 coup to the 1932 revolution) อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [057/2556] (1),

ห้องสมุด:
บ้านเมืองของเราลงแดง : , แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม / โดย แอนเดอร์สัน, เบเนดิกต์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 . 160 หน้า : , แปลจาก Withdrawal symptoms : social and cultural aspects of the October 6 coup / โดย Benedict Anderson. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .อ84 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745 .อ84 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
บุชกับทักษิณ : , ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / โดย เกษียร เตชะพีระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2547 . 256 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JF56 .ก75] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [JF56 .ก75] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JF56 .ก75] (2), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [JF56 .ก75] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [JF56 .ก75] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JF56 .ก75] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JF 2004 443837] (1),

ห้องสมุด:
ประชานิยม : , ความรู้ฉบับพกพา / โดย มูด์เด, คาส. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 . 237 หน้า : , แปลจาก: Populism : a very short introduction. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JC423 .ม733 2561] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JC423 .ม733 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JC423 .ม733 2561] (2),

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุค 2475 ที่ถูกบิดเบือน / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล, | สัจจา วาที. การพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2536 . 76 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS570.6.ป46 ส728] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.6.ป46 ส728] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.6.ป46 ส728] (3),

ห้องสมุด:
ปรัชญาการเมือง : , ความรู้ฉบับพกพา / โดย มิลเลอร์, เดวิด. | Miller, David. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2560 , แปลจาก: Political philosophy : a very short introduction. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JA71 .ม64 2560] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455