ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 253 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ท73 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ท73 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ท73 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เก็จแก้วประกายกวี : พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะ, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL2518 .ท73 (1).

ห้องสมุด:
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 097/2553 (1).

ห้องสมุด:
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท = Dasaparami in Theravada Buddhism / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาเถรสมาคม, 2532Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1989 97160 (1). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและโภชนาการ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ท7 ภ74 (2).

ห้องสมุด:
บทพระนิพนธ์บางเรื่อง.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรุงเทพการพิมพ์, 2520Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1977 93403 (1). :

ห้องสมุด:
เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2524Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DC29.3 .ท7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DC29.3 .ท7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DC29.3 .ท7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DC29.3 .ท7 (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมศูนย์วัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ915 .ท7 2527 (1).

ห้องสมุด:
ไทยเที่ยวพม่า.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2529Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
"ทัวร์น้องโจ้" : พระราชนิพนธ์และภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DU105.2 .ท74 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DU105.2 .ท74 (1).

ห้องสมุด:
"ชมช่อมาลตี" (บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย).

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2528Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS620 .ท7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS620 .ท7 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถา เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2544 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2544.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC4037.ท9 ท73 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความประกอบการบรรยายพิเศษวิชาภูมิศาสตร์ 154762 : ปัญหาปัจจุบันภูมิศาสตร์ประเทศไทย / ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GB306 .ท75 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือครู : พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ พุทธศักราช 2526.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 122/2554 (4).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6129 .ท725 (1).

ห้องสมุด:
คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้กล่อมพระศรีนรารัฐราชกีริณี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สายปัญญาสมาคมฯ, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1 .ท72 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บุหงารำไป.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารทหารไทยจำกัด, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7326 .ท7 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: N7326 .ท7 (1).

ห้องสมุด:
ย่ำแดนมังกร.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS712 .ท7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS712 .ท7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS712 .ท7 (1).

ห้องสมุด:
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 29 ธันวาคม 2551 : [ณ] ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551Other title: หนังสือที่ระลึกวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 29 ธันวาคม 2551.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4157 .ว586 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6129 .ท724 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN6129 .ท724 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN6129 .ท724 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544