ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Lak wichāchīp nakkotmāi / หลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์.

Čhitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Edition: Phim khrang thī 13. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K116 .จ6 2558ก (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K116 .จ6 2558ก (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K116 .จ6 2558ก (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Lak wichāchīp nakkotmāi / หลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์

Čhitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: : Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi Phǣng læ Phānit wādūai prakanphai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / จิตติ ติงศภัทิย์.

Jitti Tingsaphat. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Edition: Phim khrang thī 12. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT998 จ63 2545 (1).

ห้องสมุด:
Lak wichāchīp nakkotmāi / หลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์

Čhitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Edition: Phim khrang thī 12. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K116 .จ6 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K116 .จ6 2555 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi ʻāyā. Phāk 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา. ภาค 1 / จิตติ ติงศภัทิย์.

Chitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 11, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi Ngǣnētbanthittayasaphā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012]Other title: Kotmāi ʻāyā. Other title: กฎหมายอาญา..Availability: : Checked out (5).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Lak wichāchīp nakkotmāi / หลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์.

Čhitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K116 .จ6 2558 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K116 .จ6 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K116 .จ6 2558 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai bukkhon / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / จิตติ ติงศภัทิย์.

Čhitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2522 [1979] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522 [1979]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6 .บ7จ6 2522 (1). :

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi ʻāyā. Phāk 1 tō̜n 2 læ phāk 3 / คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา. ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 / จิตติ ติงศภัทิย์.

Chitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 7, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Ngǣnētbanthittayasaphā, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2553 [2010]Other title: Kotmāi ʻāyā. Other title: กฎหมายอาญา..Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2010 647455 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .จ622 2553 (3). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Kānchai kāntīkhwām kotmāi / การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 13 : 2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Kō̜ngthun, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūb krabūankān yuttitham : khrai khūan mī ʻamnāt sō̜psūan / การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ใครควรมีอำนาจสอบสวน / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 22 : 2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Kō̜ngthun, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ง63 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ง63 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ง63 2560 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp krabūankān yuttham thāng ʻāyā khō̜ng Thai : ngān wichākān ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat khrang thī 19 / การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 19 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึ́กศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 19 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ง62 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 646684 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ง62 2557 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sitthi patisēt kānraksā nai raya thāi khō̜ng chīwit kap panhā nai thāng patibat / สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 24 : 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Kō̜ngthun, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ง635 2562ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W85.5 .ง635 2562ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ง635 2562ก (2).

ห้องสมุด:
ʻItthiphon khō̜ng samnak khwāmkhit thāng kotmāi thī mī tō̜ kotmāi ʻāyā Thai : Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Khrang thī 17 / อิทธิพลของสำนักความคิดทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายอาญาไทย : งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 17 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 17 : 2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2555] [2012]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ง63 2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ง63 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ง63 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ง63 2555 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop ʻutthō̜n dīkā khadī phǣng bǣp mai dī yāngrai / ระบบอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งแบบใหม่ดีอย่างไร / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 21 : 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Kō̜ngthun, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822.ก67 ง63 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822.ก67 ง63 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1822.ก67 ง63 2559 (2).

ห้องสมุด:
Sitthi patisēt kānraksā nai raya thāi khō̜ng chīwit kap panhā nai thāng patibat / สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 24 : 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Kō̜ngthun, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (15)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W85.5 .ง635 2562 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ง635 2562 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ง635 2562 (5). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Līeolang lǣnā lak læ panhā kāndamnœ̄n khadīʻāyā khō̜ng Thai : ngān wichākān ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat khrang thī 18 / เหลียวหลัง แลหน้า หลักและปัญหาการดำเนินคดีอาญาของไทย : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 18 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 18 : 2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ง63 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ง63 2556 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ง63 2556 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ง63 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi singwǣtlō̜m : sēnbǣng rawāng khunnaphāp chīwit kap kānphatthanā paisū yuk Prathēt Thai 4.0 khūan prap chai kotmāi yāngrai hai samadun / กฎหมายสิ่งแวดล้อม : เส้นแบ่งระหว่างคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ควรปรับใช้กฎหมายอย่างไรให้สมดุล / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 23 : 2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ง63 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .ง63 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .ง63 2561 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānchai kāntīkhwām kotmāi / การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 13 : 2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K295 .ง635 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K295 .ง635 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K295 .ง635 2563 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khō̜sangkēt nai kānchang namnak phayān lakthān læ kānkhīan khamphiphāksā / ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการเขียนคำพิพากษา / [บรรยายโดย] จิตติ ติงศภัทิย์ ; [บันทึกโดย ชุ่ม ชื่นสนธ์ และ สุทธิ อินทุเศรษฐ].

Čhitti Tingsaphat, Chum Chư̄nson. Sutthi ʻInthusēt. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | ชุ่ม ชื่นสนธ์ | สุทธิ อินทุเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ626 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ626 2558 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai lamœ̄t bap 2 māttrā 354-394 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Čhitti Tingsaphat, Khēmaphūm Phūmthāwō̜n. Chawin ʻUnphatthra. ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sātsatrāčhān Čhitti Tingsaphat, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ644 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ644 2557 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ644 2557 (1). Checked out (9).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544