ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang = Civicness and self-government : sū sahatsawat mai / การเมืองของพลเมือง = Civicness and self-government : สู่สหัสวรรษใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkānčhatphim Khopfai, 2543 [2000]. Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543 [2000]Other title: Civicness and self-government..Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .อ73 2543 (2).

ห้องสมุด:
Phēng prachāthipatai lōk phit prachāthipatai Thai / เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, Mahāwitthayālai Rangsit. Sathāban Khlang Panyā dān Yutthasāt Chāt. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sathāban Khlang Panyā dān Yutthasāt Chāt Witthayālai Ratthakit Mahāwitthayālai Rangsit, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 อ632 2559 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JQ 2016 663504 (1).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007]Other title: Civicness and self-government..Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .อ73 2550 (1).

ห้องสมุด:
Tawantok-tawanʻō̜k : ʻadīt patčhuban læ ʻanākhot / ตะวันตก-ตะวันออก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanansanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552 [2009]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2009 636046 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 636046 (1).

ห้องสมุด:
Sō̜ng nakkharā prachāthippatai / สองนคราประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Wiphāsā, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 อ75 2543 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang pen rư̄ang khō̜ng rao / การเมืองเป็นเรื่องของเรา / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เขียน.

Anake Laothammathat by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Mitimai, [2543] [2000] Publication: นนทบุรี : มิติใหม่, [2543] [2000]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .อ732 2543 (1).

ห้องสมุด:
Hēt yū thī thō̜ngthin / เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat, Sathāban Khlang Panyā Khonhā Yutthasāt phư̄a ʻAnākhot Thai. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thi 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sathāban Khlang Panya Khonhā Yutthasāt phư̄a ʻAnākhot Thai Mahāwitthayālai Rangsit, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2014 653069 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JS 2014 653069 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prachāthipatai thō̜ngthin : ngǣ khit kīeokap nayōbāi sāthārana nai radap thō̜ngthin / ประชาธิปไตยท้องถิ่น : แง่คิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt (Thailand) by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC.2007 687819 (1).

ห้องสมุด:
Rāchāthippatai : wādūai phra mahā kasat sathāban phra mahā kasat læ sangkhom-kānmư̄ang Thai / ราชาธิปไตย : ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคม-การเมืองไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC375 .อ73 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC375 .อ73 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC375 .อ73 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khaokhrōng khwāmkhit phinit prachāthippatai Thai / เค้าโครงความคิดพินิจประชาธิปไตยไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mahāwitthayālai Rangsit. Sathāban Khlang Panyā Dān Yutthasāt Chāt Witthayālai Ratkit. Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Khlang Panyā Dān Yutthasāt Chāt, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .อ7454 2562 (1).

ห้องสมุด:
Phramahākasat kap khwāmpen Thai / พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .อ757 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS571 .อ757 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS571 .อ757 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mư̄ang niyom mư̄ang khō̜ng Thai khư̄ bān khō̜ng rao / เมืองนิยม เมืองของไทย คือบ้านของเรา / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Ratthakit. Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยรัฐกิจ. ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang Witthayālai Ratthakit Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017] Publication: นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท9 อ73 2560 (3).

ห้องสมุด:
Čhīn mung long tai ʻĪndīa mung tawanʻō̜k ʻĀsīan tō̜nbon nai yuk būraphāphiwat / จีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก อาเซียนตอนบนในยุคบูรพาภิวัตน์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศิวพล ละอองสกุล.

ʻAnēk Laothammathat, Siwaphon Laʻō̜ngsakun. Samnakngan Kongthun Sanapsanun Sangsoem Sukkhaphap. Mahāwitthayālai Rangsit. Sathāban Khlang Panya Khonhā Yutthasāt phư̄a ʻAnākhot Thai. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | ศิวพล ละอองสกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thi 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sathāban Khlang Panya Khonhā Yutthasāt phư̄a ʻAnākhot Thai Mahāwitthayālai Rangsit, 2556 [2013] Publication: ปทุมธานี : สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS525.9.จ6 อ37 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 640464 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525.9.จ6 อ37 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lānnā niyom : khaokhrōng prawattisāt phư̄a khwāmrak læ phūmčhai nai thō̜ngthin / ล้านนานิยม : เค้าโครงประวัติศาสตร์เพื่อความรักและภูมิใจในท้องถิ่น / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, อัครเดช สุภัคกุล.

ʻAnēk Laothammathat, ʻAkkhradēt Suphakkun. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | อัครเดช สุภัคกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sathāban Khlang Panyā Khonhā Yutthasāt phư̄a ʻAnākhot Thai, Mahāwitthayālai Rangsit, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : สภาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS576 .อ73 2557 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS576 .อ73 2557 (1).

ห้องสมุด:
Lot ʻamnāt rat phœ̄m ʻamnāt prachāchon : ʻān læ sō̜n thī Čhō̜n Hō̜pkin / ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน : อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, [2558] [2015]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC337 .อ732 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2015 647445 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC337 .อ732 2558 (6).

ห้องสมุด:
Būraphā phiwat : phūmi-ratthasāt læ sētthakit lōk mai / บูรพาภิวัตน์ : ภูมิ-รัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขปรับปรุง].Edition: Phim khrang thī 2, [kækhai prapprung]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC412 .อ73 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC412 .อ73 2558 (3).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013]Other title: Civicness and self-government..Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JC 2013 643289 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnēkthat : phičhāranā sangkhom Thai dūai phūmpanyā khwāmwang læ kamlang čhai / เอนกทรรศน์ : พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวังและกำลังใจ / ผู้เขียน เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM477.ท9 อ73 2560 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM477.ท9 อ73 2560 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544