Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānpatibat ngān nayōbāi læ yutthasāt / การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้จัดทำ อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .อ4362 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .อ4362 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhīan phonngān thāng wichākān Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham / การเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้จัดทำ (ผู้เขียน) อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพ] : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .อ46 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PN 2013 635634 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า].

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sunanthinī Rayā. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4646 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 635573 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576 .อ4646 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄nphon kānčhatkān sūn yuttitham chumchon Krasūang Yuttitham / การประเมินผลการจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้ประเมินผล อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ.

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sitthisak Chōttantisōphon. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4829 .อ46 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 635711 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2557 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2557 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [คณะผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า].

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sunanthinī Rayā. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2558] [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 649372 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4646 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576 .อ4646 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544