ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
A beginner's gulde to gardening : , คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น / โดย ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 . 115 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB473 .ท63 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Garden guide : , 40 case studies / โดย ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2014 628345] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB450.97 .ท63 2557] (2),

ห้องสมุด:
Vertical & roof garden จัดสวนสวยบนผนังและหลังคา / โดย พาสินี สุนากร. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บ้านและสวน, 2554 . 160 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB472.45 .พ656 2554] (1),

ห้องสมุด:
รวมสวนสวย / โดย ธนาศรี เพ็ชรยิ้ม. | ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2549 . 172 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB472.45 .ธ36] (2),

ห้องสมุด:
สวนธรรมชาติ / โดย ธนาศรี เพ็ชรยิ้ม. | ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2561 . 221 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB472.45 .ธ365 2561] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)