ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
จนกว่ารักบันดาลใจ = , Nearly lost love / โดย ลักขณา ธานีกุล. | นาวาร้อยกวี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2557 . 358 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Fiction Stacks [FIC 2014 645569] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [FIC 2014 645569] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
จนกว่ารักบันดาลใจ = , Nearly lost love / โดย ลักขณา ธานีกุล. | นาวาร้อยกวี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2555 . 358 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Fiction Stacks [นว .ล587จ32 2555] (1),

ห้องสมุด:
ผู้กำกับรายการละครโทรทัศน์และฝ่ายถ่ายทำนอกสถานที่ / โดย ลักขณา ธานีกุล. | นาวาร้อยกวี. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . ก-ค, 63, 30 แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.75 .ล592] (1),

ห้องสมุด:
อกเกือบหักแอบรักคุณสามี = , My husband-in-law / โดย ลักขณา ธานีกุล. | นาวาร้อยกวี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2557 . 518 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Fiction Stacks [FIC 2014 652182] (1),

ห้องสมุด:
อกเกือบหักแอบรักคุณสามี = , My husband-in-law / โดย ลักขณา ธานีกุล. | นาวาร้อยกวี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2558 . 518 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2557. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Fiction Stacks [FIC 2015 97324] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455