ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rư̄ang Mư̄ang Chīang Tung / เรื่องเมืองเชียงตุง / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, นฤมล เรืองรังษี บรรณาธิการ.

ʻArunrat Wichīankhīeo. ʻArunrat Wichīankhīeo. Ratanaporn Sethakul. Prachan Rakphong. Prasit Līeosiripong. Panpen Kruathai. by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | นฤมล เรืองรังษี | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ | พรรณเพ็ญ เครือไทย | Lisec, Albert.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Suriwong Buk Sentœ̄, 2538 [1995] Publication: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2538 [1995]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS530.8.ช8 ร82 2538 (1).

ห้องสมุด:
Sangkhom læ watthanatham Lānnā čhāk khambō̜klao / สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจากคำบอกเล่า / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

ʻArunrat Wichīankhīeo. by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Nakhō̜nphing Kānphim, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : นครพิงค์การพิมพ์, 2557 [2014]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phraphuttharūp tām khati chāo Lānnā / พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

ʻArunrat Wichīankhīeo, by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NB1912.พ7 อ471 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 อ471 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544