ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 45 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขและเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 11, kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2559 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2730 .ช622 2559 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730 .ช622 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 21, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2557 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 642296 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2557 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānčhatsư̄ čhatčhāng læ kānbō̜rihān phatsadu phākrat / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp … Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ช62 2560 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ช62 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ช62 2560 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 9 kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (19)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ช62 2558 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764 .ช62 2558 (7), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ช62 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ช62 2558 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khō̜ khūan rū thāng kotmāi thī kīeokap ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .ช622 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ช622 2562 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 29, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: : Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 28, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2562 (1). Checked out (12).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 25, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช65 2560 (3). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānbō̜rihān ngān bukkhon læ kāndamnœ̄nkān thāng winai khō̜ng khārātchakān praphēt tāng tāng / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์

Chanchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2977 .ช62 2560 (4). Checked out (6).

ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānčhatsư̄ čhatčhāng læ kānbō̜rihān phatsadu phākrat / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 27, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2561 (1). Checked out (15).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi wādūai khw̄amrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī læ khw̄amrapphitchō̜p khō̜ng rat dōi prātsačhāk khw̄amphit / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2840 .ช65 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2840 .ช65 2560 (2). Checked out (12).

ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānčhatsư̄ čhatčhāng læ kānbō̜rihān phatsadu phākrat / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ช62 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn : nǣokhit læ prasopkān khō̜ng tāngprathēt / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Kruing Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .ช622 2559ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2016 661995 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2016 661995 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn : nǣokhit læ prasopkān khō̜ng tāngprathēt / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Kruing Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .ช622 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3165 .ช622 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3165 .ช622 2559 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขและเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2558 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2730 .ช622 2558 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730 .ช622 2558 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23.Edition: Phim khrang thī 23. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2559 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 11, prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2840 .ช65 2563 (1). Checked out (9).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 24, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2559ก (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช65 2559ก (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544