Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rū wai-- plō̜tphai (kwā) : khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net / รู้ไว้-- ปลอดภัย (กว่า) : คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต / เรียบเรียงโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ และชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์.

Sukrān Rōtčhanaphraiwong. Chadāphan Maliphan. Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom. Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon. by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thi 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2553 [2010]Other title: Khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net Other title: คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5103.2 .ส724 2553ก (1).

ห้องสมุด:
Rū wai-- plō̜tphai (kwā) : khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net / รู้ไว้-- ปลอดภัย (กว่า) : คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต / เรียบเรียงโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ และชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์.

Sukrān Rōtčhanaphraiwong. Chadāphan Maliphan. Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom. Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon. by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2553 [2010]Other title: khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net Other title: คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5103.2 .ส724 2553ข (1).

ห้องสมุด:
Khwāmsamphan Thai-Mālēsīa khwāmsamphan bǣp čhārīt nai bō̜ribot phūmiphāk čhāk satawat thī 17-20 / ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร ; ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ แปล.

Kobkua Suwannathat-Pian. Chadāphan Maliphan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?] [2017?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544