ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ʻĀsīan parithat = ASEAN annual review / อาเซียนปริทัศน์ = ASEAN annual review / ชยันต์ วรรธนะภูติ, สมัคร์ กอเซ็ม บรรณาธิการ.

Chayan Vaddhanaphuti, Samak Kosem. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | สมัคร์ กอเซ็ม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Other title: ASEAN annual review.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS521 .อ626 2558 (1).

ห้องสมุด:
ʻĀsīan : prachākhom nai miti watthanatham khwāmkhatyǣng læ khwāmwang / อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง / บรรณาธิการ ศรัณย์ วงศ์ขจิตร.

Saran Wongkhačhit, Surin Phitsuwan. Čhēttanā Nākwatchara. Thongchai Winitčhakūn. Crawford, Peter. Chayan Watthanaphūt, Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Parittā Kō̜ʻanantakūn. Kōmāt Čhưngsathīansap, Suwannā Krīangkraiphet. by ศรัณย์ วงศ์ขจิตร, 2525- | สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | เจตนา นาควัชระ, 2480- | ธงชัย วินิจจะกูล | ครอว์เฟิร์ด, ปีเตอร์ | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | ปริตตา กออนันตกูล | สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 640504 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .อ625 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2014 640504 (2).

ห้องสมุด:
Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan : ʻōkāt læ khō̜ thāthāi khō̜ng thō̜ngthin Phāk Nư̄a / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสและข้อท้าทายของท้องถิ่นภาคเหนือ / บรรณาธิการ, ชยันต์ วรรธนะภูติ, อาคม สุวรรณกันธา และ กาญจนา กุลพิสิทธิเจริญ.

Chayan Watthanaphūti, ʻĀkhom Suwankanthā. Kānčhanā Kunlaphisitthičharœ̄n. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Phūmiphāk dan Sangkhommasāt læ Kānphatthanā yang Yangyư̄n. by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อาคม สุวรรณกันธา | กาญจนา กุลพิสิทธิเจริญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chiang Mai] : Sūn Phūmiphāk dan Sangkhommasāt læ Kānphatthanā yang Yangyư̄n, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2556 [2013] Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2013 653104 (1).

ห้องสมุด:
Withī chāttiphan nai ʻĪsān : "phāwakān klāipen" nai krasǣ kānplīanplǣng sū sērīniyommai : botkhatyō̜ kānprachum wichākān radap chāt, 7-8 Mēsāyon 2559 na Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn / วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ : บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ, 7-8 เมษายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะผู้จัดทำ ชยันต์ วรรธนะภูติ ... [และคนอื่น ๆ].

Kānprachum Wichākān radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn) Chayan Watthanaphūti, Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by การประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ (2559 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Khō̜nkǣn] : b Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai, 2559 [2016] Publication: [ขอนแก่น] : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN635.ท9 ก53 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GN635.ท9 ก53 2559 (1).

ห้องสมุด:
Withī Chāttiphan nai ʻĪsān: "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyom Mai [eletronic resource] : rūam botkhwam Kānprachum Wichākān radap Chāt , 7-8 Mēsāyon 2559 na Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn / วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ , 7-8 เมษายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; คณะผู้จัดทำ, ชยันต์ วรรธนะภูติ ... [และคนอื่น ๆ].

Kānprachum Wichākān radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān: "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyom Mai Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn) Chayan Watthanaphūti, Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyom Mai. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Sūn Sưksā Chāttiphan læ Kānphatthanā. by การประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ (2559 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (2559 | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: [Khō̜n Kǣn] : Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān: "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyom Mai, 2559 [2016] Publication: ขอนแก่น : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่, 2559 [2016]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2016 712597 (1). :

ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Yātyǣng : kānphatthanā læ khwāmthansamai nai Lāo / ยาดแย่ง : การพัฒนาและความทันสมัยในลาว / ชยันต์ วรรธนะภูติ และ สร้อยมาศ รุ่งมณี บรรณาธิการ.

Chayan Vaddhanaphuti, Sō̜imāt Rungmanī. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | สร้อยมาศ รุ่งมณี [editor.] | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Center for ASEAN Studies, Chiang Mai University, 2558 [2015] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.4.ก8 ย63 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.4.ก8 ย63 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.4.ก8 ย63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.4.ก8 ย63 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544