ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sēnthāng mahāʻamnāt : ʻēkkasān dān nayōbāi tāngprathēt ʻAmērikā tō̜ ʻĒsīa / เส้นทางมหาอำนาจ : เอกสารด้านนโยบายต่างประเทศอเมริกาต่อเอเซีย / แปลโดย วริยา ศ. ชินวรรโณ ; บรรณาธิการโดย วิลเลี่ยม แอล แบรดลี และ จุลชีพ ชินวรรโณ.

Wariya Chinwanno. Bradley, William L. Chulacheeb Chinwanno. by วริยา ชินวรรโณ | แบรดลี, วิลเลียม แอล | จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khopfai, 2539 [1996] Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539 [1996]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: E183.8.อ7 ส73 2539 (1).

ห้องสมุด:
Thailand in 1983 : the parliamentary system survives / by Chulacheeb Chinwanno.

by Chulacheeb Chinwanno.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : Center for Asian and Pacific studies, Faculty of Political Science, Thammasat University, 1984Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .C48T49 (1).

ห้องสมุด:
Lōk nai satawat thī 21 : krō̜p kānwikhro̜ khwāmsamphan rawāng prathēt = The world in the 21st century : analytical framework of international relations / โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the 21st century : analytical framework of international relations / จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayāl, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: World in the 21st century : analytical framework of international relations.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Japan's Official Development Assistance and Asian developings economies: paper and proceedings of the International Conference on March 21-22, 1991 edited by Chulacheeb Chunwanno, Wilaiwan Wannitikul.

by International Conference on Japan's Official Development Assistance and Asian Developing Economies (1991 : Petchburi, Thailand) | Chulacheeb Chinwanno | Wilaiwan Wannitikul.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok : Institute of East Asian Studies, 1991Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC60 .I49 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC60 .I49 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC60 .I49 (1).

ห้องสมุด:
Security cooperation in Asia-Pacific / by Chulacheeb Chinwanno.

by Chulacheeb Chinwanno | International Conference on Japanese International Responsibility and Contribution to Peace and Prosperity in Asia-Pacific (1994 : Bangkok, Thailand).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [S.l. : s.n.], 1994Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .C48S43 (1).

ห้องสมุด:
Lōk nai satawat thī 21 : b krō̜p kānwikhro̜ khwāmsamphan rawāng prathēt = The world in the 21th century : analytical framework of international relations / โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the 21th century : analytical framework of international relations / จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Rōngphimhǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayāl, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: World in the 21th century : analytical framework of international relations.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1242 .จ742 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1242 .จ742 2558 (1). Checked out (9).

ห้องสมุด:
ʻĀsā Sārasin kap kānthūt Thai nai lōk hǣng khwāmplīanplǣng / อาสา สารสิน กับการทูตไทยในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. Thammasat University. Faculty of Political Science. by จุลชีพ ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .อ65 2561 (3).

ห้องสมุด:
Sathāban kānmư̄ang nai prathēt ʻĀsīan būak sām. Sāthāranarat Prachāchon Čhīn (People's Republic of China) / สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) / จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. Mahāwitthayālai Thamsāt. Khana Ratthasāt. Sūnwičhai Direk Chaiynām. by จุลชีพ ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūnwičhai Direk Chaiynām, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thamsāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1510 .จ743 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1510 .จ743 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1510. จ743 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1510 .จ743 2557 (1).

ห้องสมุด:
Maimī khwāmsamānnachan nai khwāmsamphan rawāng prathēt? : kānsưksā thritsadī khwāmsamphan rawāng prathēt nai prathēt Thai / ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทร พูนขำ, บรรณาธิการ.

Čhittiphat Phūnkham. Thammasat University. Faculty of Political Science. ʻAnēk Laothammathat, Kitti Prasœ̄tsuk. Chulacheeb Chinwanno. Supphamit Pitiphat. Sō̜rawit Chainām. Pō̜ngkhwan Sawatdiphak. Wararak Chalermpuntusak. Khōrin Fư̄angkasēm. Kullada Mead. by จิตติภัทร พูนขำ | เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | กิตติ ประเสริฐสุข | จุลชีพ ชินวรรโณ | ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | สรวิศ ชัยนาม | ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | โคริน เฟื่องเกษม | กุลลดา มี้ด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Phūm that sētthakit kānmư̄ang lōk : wikrit kap kān thāthāi nai satawat thī 21 = Global political-economic landscape : crisis and challenges in the 21st century / ภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองโลก : วิกฤตกับการท้าทายในศตวรรษที่ 21 = Global political-economic landscape : crisis and challenges in the 21st century / จุลชีพ ชินวรรโณ

Chulacheeb Chinwanno. by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphimhǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Global political-economic landscape : crisis and challenges in the 21st century.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1359 .จ738 2558 (1). Checked out (4). On hold (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Phlat phǣndin mangkō̜n : Čhīn phāitai phūnam run thī 5 / ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5 / โดย จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Openbooks, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : Openbooks, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS779.46 .จ743 2555ก (1).

ห้องสมุด:
โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the 21th century : analytical framework of international relations / จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Rōngphimhǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayāl, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: World in the 21th century : analytical framework of international relations.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1242 .จ742 2557 (1). Checked out (9).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544