ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mư̄ang nai sangkhom Thai : kamnœ̄t phatthanākān læ nǣonōm = City in Thai society : its origins, developments, and prospects / เมืองในสังคมไทย : กำเนิด พัฒนาการ และแนวโน้ม = City in Thai society : its origins, developments, and prospects / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Dūangčhan Čharœ̄nmư̄ang, by ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496-.

Edition: ปรับปรุงและพิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Prapprung læ phim krung thi 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2551 [2008] Publication: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 [2008]Other title: City in Thai society : its origins, developments, and prospects.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HT 2008 632344 (1).

ห้องสมุด:
Bān din klāng wīang ʻao khī yư̄a mā pǣng pēn bān / บ้านดินกลางเวียง เอาขี้เหยื้อมาแป๋งเป๋นบ้าน / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง และ บุญส่ง สัตโยภาส.

Dūangčhan ʻĀphāwatcharut Čharœ̄nmư̄ang. Bunsong Sattayōphāt. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai sangkhom. by ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | บุญส่ง สัตโยภาส | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Sathāban Wičhai sangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, [2553] [2010] Publication: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2553] [2010]Other title: Bān din klāng wīang ʻao khī lư̄ai mā plǣng pēnbān Other title: บ้านดินกลางเวียง เอาขี้เลื่อยมาแปลงเป็นบ้าน.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TH4818.ด58 ด52 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TH 2010 639244 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2007 663826 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544