Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phrarātchabanyat lomlalāi Phō̜.Sō̜. 2483 (chabap chai sō̜p) / พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (ฉบับใช้สอบ) / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2557] [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2014 627668 (2).

ห้องสมุด:
Čho̜ praden lak-dīkā ʻāyā thansamai kǣkhai tām kotmāi mai. Lēm 2, phāk 2 khwāmphit phāk 3 lahuthōt / เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย แก้ไขตามกฎหมายใหม่. เล่ม 2, ภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ / The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Other title: Phāk 2 khwāmphit phāk 3 lahuthōt Other title: Čho̜ praden lak-dīkā ʻāyā thansamai. Other title: ภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ | เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย..Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .จ744 2558 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 649266 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4606.7 .จ744 2558 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
Čho̜ praden lak-dīkā ʻāyā thansamai kǣkhai tām kotmāi mai. Lēm 1, phāk 1 botbanyat thūapai phāk 2 khwāmphit / เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย แก้ไขตามกฎหมายใหม่. เล่ม 1, ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด / The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Other title: Phāk 1 botbanyat thūapai phāk 2 khwāmphit Other title: Čho̜ praden lak-dīkā ʻāyā thansamai. Other title: ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด | เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย..Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .จ744 2558 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 649265 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 649265 (1).

ห้องสมุด:
45 phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. lem 2 / 45 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติมใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai lǣ phœ̄mtœ̄m mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: 45 Phō̜.Rō̜.Bō̜. thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: Sīsiphā phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: 45 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา. | สี่สิบห้าพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา..Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LAW KPT 2013 640797 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 640797 (2).

ห้องสมุด:
Čho̜ praden lak-dīkā phǣng thansamai. Lēm 2 / เจาะประเด็นหลัก-ฎีกาแพ่ง ทันสมัย. เล่ม 2 / The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Other title: Čho̜ praden lak-dīkā phǣng læ phānit thansamai. Other title: เจาะประเด็นหลัก-ฎีกาแพ่งและพาณิชย์ ทันสมัย..Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT496.7 .จ73 2558 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 654619 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT496.7 .จ73 2558 ล. 2 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 654619 (1).

ห้องสมุด:
Čhǫlak-dīkā 5 phrarātchabanyat tiukhem 3 sanāmsǭp / เจาะหลัก-ฎีกา 5 พระราชบัญญัติ ติวเข้ม 3 สนามสอบ / The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Hānghunsūan Phim ʻAksō̜n, [2552?] [2009?] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพ์อักษร, [2552?] [2009?]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2552ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2009 637088 (1).

ห้องสมุด:
Čho̜ praden lak-dīkā ʻāyā thansamai. Lēm 1, phāk 1 botbanyat thūapai phāk 2 khwāmphit / เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. เล่ม 1, ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด / The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Other title: Phāk 1 botbanyat thūapai phāk 2 khwāmphit Other title: ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .จ744 2557 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 633261 (2).

ห้องสมุด:
Čho̜ praden lak-dīkā phǣng thansamai. Lēm 1 / เจาะประเด็นหลัก-ฎีกาแพ่ง ทันสมัย. เล่ม 1 / The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Other title: Čho̜ praden lak-dīkā phǣng læ phānit thansamai. Other title: เจาะประเด็นหลัก-ฎีกาแพ่งและพาณิชย์ ทันสมัย..Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT496.7 .จ73 2558 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 654615 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT496.7 .จ73 2558 ล. 1 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 654615 (1).

ห้องสมุด:
ʻĀn ʻaorư̄ang-- kotmāi pokkhrō̜ng : Phrarātchabanyat withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2539 : Phrarātchabanyat čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai Phō̜.Sō̜. 2554) : Phrarātchabanyat khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 / อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายปกครอง : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2554) : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: ʻĀn ʻaorư̄ang chabap trīamsō̜p kotmāi pokkhrō̜ng Other title: อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายปกครอง.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .อ628 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 635118 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .อ628 2557 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi thīdin Phō̜.Sō̜. 2497 : sap læ supsin tām pramūan kotmāi phǣng læ phānit bappht 1 læ bappht (chai sō̜p) / ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 : ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 4 (ใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Other title: Pramūan kotmāi thīdin læ Phrarātchabanyat kīeokap thīdin Other title: ประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับที่ดิน.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 627691 (2).

ห้องสมุด:
45 phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. lem 1 / 45 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติมใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai lǣ phœ̄mtœ̄m mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: 45 Phō̜.Rō̜.Bō̜. thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: Sīsiphā phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: 45 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา. | สี่สิบห้าพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา..Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LAW KPT 2013 640796 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 640796 (2).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi supsin thāng panya (chabap chai sō̜p) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 633281 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 633281 (2).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt (chabap chai sǭp) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559.Edition: Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2559. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1155.ก28 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1155.ก28 2559 (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2559) ; Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 ; Phrarātchabanyat Withī Patibat Rātchakān thāng Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2539 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558) ; Phrarātchabanyat Khō̜mūn Khāosān khō̜ng Rātchakān Phō̜.Sō̜. 2540 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2559) / พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ; พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ; พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) ; พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2559] [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2559] [2016]Other title: Phrarātchabanyat Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 Other title: Phrarātchabanyat Withī Patibat Rātchakān thāng Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2539 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558) Other title: Phrarātchabanyat Khō̜mūn Khāosān khō̜ng Rātchakān Phō̜.Sō̜. 2540 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2559) Other title: Rūam kotmāi khadī pokkhrō̜ng kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2559 Other title: พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 | พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559) | รวมกฎหมายคดีปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2016 669415 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 669415 (2).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi thīdin Phō̜.Sō̜. 2497 : sap læ supsin tām pramūan kotmāi phǣng læ phānit bappht 1 læ bappht 4 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Kānchao ʻAsanghārimmasap phư̄a Phānitchayakam læ ʻUtsāhakam Phō̜.Sō̜. 2542 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Kānchao Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2524 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Kānčhatsan Thīdin Phō̜.Sō̜. 2543 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Čhat Rūp Thīdin phư̄a Phatthanā Phư̄nthī Phō̜.Sō̜. 2547 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Čhat Rūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2558 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2559) / ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 : ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 4 พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2559] [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2559] [2016]Other title: Pramūan kotmāi thīdin læ Phō̜.Rō̜.Bō̜. kīeokap thīdin Other title: ประมวลกฎหมายที่ดินและพ.ร.บ. เกี่ยวกับที่ดิน.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2016 669376 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 669376 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī ʻākō̜n læ pramūan ratsadākō̜n : Phrarātchabanyat Čhattang Sān Phāsī ʻĀkō̜n læ Withī Phičhāranā Khadī Phāsī ʻĀkō̜n Phō̜.Sō̜. 2528 Khō̜kamnot Khadī Phāsī ʻĀkō̜n Phō̜.Sō̜. 2544 kot krasūng phrarātchakritsadīkā læ khamsang Krom Sanphākō̜n phrō̜m Phrarātchabanyat Phāsī Kānrap Mō̜radok Phō̜.Sō̜. 2558 phrarātchakritsadīkā læ kot krasūng thī kīeokhō̜ng (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2559) / กฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาและคำสั่งกรมสรรพากร พร้อมพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2559] [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2559] [2016]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2016 669420 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 669420 (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi læ kānfư̄nfū kitčhakān lūknī : Phrarātchabanyat Čhattang Sān Lomlalāi læ Withī Phičhāranā Khadī Lomlalāi Phō̜.Sō̜. 2542 ; Khō̜kamnot khadī lomlalāi Phō̜.Sō̜. 2549 ; kot krasūng læ rabīap thī kīeokhō̜ng / กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ; ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 ; กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559.Edition: Kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2559. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2559 [2016]Other title: Kotmāi lomlalāi læ fư̄nfū kitčhakān lūknī Other title: กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942.ก28 2559ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942.ก28 2559ก (2).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi rǣngngān : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Rǣngngān Phō̜.Sō̜. 2541 Phrarātchabanyat Rǣngngān Samphan Phō̜.Sō̜. 2518 Phrarātchabanyat Ngœ̄n Thotthǣn Phō̜.Sō̜. 2537 Phrarātchabanyat Čhattang Sān Rǣngngān læ Withī Phičhāranā Khadī Rǣngngān Phō̜.Sō̜. 2522 Phrarātchabanyat Prakan Sangkhom Phō̜.Sō̜. 2533 Phrarātchabanyat Kānthamngān khō̜ng Khontāngdāo Phō̜.Sō̜. 2551 / รวมกฎหมายแรงงาน : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2559.Edition: Chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai Phō̜.Sō̜. 2559. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1264 2559ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1264 2559ก (2).

ห้องสมุด:
Pramūan ratsadākō̜n : phrarātchabanyat čhattang sānphāsīʻākō̜n læ withī phičhāranā khadī phāsī ʻākō̜n Phō̜.Sō̜. 2528 khō̜kamnot khadī phāsī ʻākō̜n Phō̜.Sō̜. 2544 phrō̜m kot krasūng phrarātchakritsadīkā læ khamsang Krom Sanphākō̜n (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai Phō̜.Sō̜. 2557) / ประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 พร้อมกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาและคำสั่งกรมสรรพากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2557) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 637998 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 637998 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 637998 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544