ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sathāban kānmư̄ang nai prathēt ʻĀsīan būak sām. Sāthāranarat Singkhapō (Republic of Singapore) / สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) / โคริน เฟื่องเกษม.

Khōrin Fư̄angkasēm. Mahāwitthayālai Thamsāt. Khana Ratthasāt. Sūnwičhai Direk Chaiynām. by โคริน เฟื่องเกษม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūnwičhai Direk Chaiynām, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thamsāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1063.ก58 ค937 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1063.ก58 ค937 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1063.ก58 ค937 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Maimī khwāmsamānnachan nai khwāmsamphan rawāng prathēt? : kānsưksā thritsadī khwāmsamphan rawāng prathēt nai prathēt Thai / ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทร พูนขำ, บรรณาธิการ.

Čhittiphat Phūnkham. Thammasat University. Faculty of Political Science. ʻAnēk Laothammathat, Kitti Prasœ̄tsuk. Chulacheeb Chinwanno. Supphamit Pitiphat. Sō̜rawit Chainām. Pō̜ngkhwan Sawatdiphak. Wararak Chalermpuntusak. Khōrin Fư̄angkasēm. Kullada Mead. by จิตติภัทร พูนขำ | เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | กิตติ ประเสริฐสุข | จุลชีพ ชินวรรโณ | ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | สรวิศ ชัยนาม | ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | โคริน เฟื่องเกษม | กุลลดา มี้ด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khwāmsamphan læ nayōbāi tāngprathēt khō̜ng Thai (Khō̜.Sō̜. 1980 - patčhuban) / ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย (ค.ศ. 1980 - ปัจจุบัน) / โคริน เฟื่องเกษม.

Khōrin Fư̄angkasēm. by โคริน เฟื่องเกษม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2538?] [1995?] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2538?] [1995?]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ค94 2538 (1).

ห้องสมุด:
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2550-2558) = Southeast Asia : a decade before entering the ASEAN Community (2007-2015) / สีดา สอนศรี หัวหน้าโครงการ ; วิทยา สุจริตธนารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

Sīdā Sō̜nsī. Vitthaya Sujaritthanaruk, Somchāi Phokphāwiwat, Khōrin Fư̄angkasēm. Thanyāthip Sīphanā. Chabā Čhitprathum. Vacharin Yongsiri, Natthaphon Tantrakūnsap. Weerapong Panyathonkhun. Piyathidā Khōkphō. by สีดา สอนศรี | Panyasack Sengonkeo | วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2482- | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489- | โคริน เฟื่องเกษม | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | ชบา จิตต์ประทุม | วัชรินทร์ ยงศิริ, 2495- | ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ | วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ | ปิยธิดา โคกโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Southeast Asia : a decade before entering the ASEAN Community (2007-2015).Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .ส64 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS521 .ส64 2559 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS521 .ส64 2559 (2).

ห้องสมุด:
ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai : nayōbāi tāngprathēt nai yuk lōkāphiwat / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ / โคริน เฟื่องเกษม ... [และคนอื่น ๆ] ; สีดา สอนศรี บรรณาธิการ.

Khōrin Fư̄angkasēm. Sīdā Sō̜nsī Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. Khrōngkān Fưk ʻOprom Laksūt Phisēt. by โคริน เฟื่องเกษม | สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Fưk ʻOprom Laksūt Phisēt Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2541 [1998] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 [1998]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525.8 .อ73 2541 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā sētthakit læ kānmư̄ang Singkhapō = Economic and political development Singapore / การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองสิงคโปร์ = Economic and political development Singapore / โคริน เฟื่องเกษม ; หัวหน้าโครงการวิจัย, สีดา สอนศรี

Khōrin Fư̄angkasēm. Sīdā Sō̜nsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by โคริน เฟื่องเกษม | สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา | Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia) คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khopfai, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2542 [1999]Other title: Economic and political development Singapore.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544