ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānrīanrū phư̄a trīam khwāmphrō̜m kō̜n-lang waisūngʻāyu / การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน-หลังวัยสูงอายุ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.).

Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai. by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai, 2553 [ 2010] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1061 .ก64 2553 (1).

ห้องสมุด:
Chumchon Rimnam Khōng na Ubon Rātchathānī : rāingān kānsưksā dōi chumchon wādūai sakkayaphāp nai kānpraptūa čhāk khrōngkān khanātyai læ saphāwa lōkrō̜n / ชุมชนริมน้ำโขง ณ อุบลราชธานี : รายงานการศึกษาโดยชุมชนว่าด้วยศักยภาพในการปรับตัวจากโครงการขนาดใหญ่และสภาวะโลกร้อน / โดย มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี.

Mūnnithi Fư̄nfūchīwit læ Thammachāt. Mūnnithi Pitak Thammachāt phư̄a Chīwit. Khrư̄akhāi Chumchon Lumnam Khōng Čhangwat Ubon Rātchathānī. by มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต | เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี | มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Hairik Bœ̄n, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธไฮน์ริค เบิลล์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH193.ท9 ช74 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kānprap tūa khō̜ng chāo nā Thai / การปรับตัวของชาวนาไทย / มูลนิธิชีวิตไท ; บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.

Phongthip Samrānčhit. Local Act. by พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ | มูลนิธิชีวิตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Mūnnith, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : มูลนิธิ, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 ก635 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ก635 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sayām sinlapin [videorecording] : phāpphim hǣng chīwit : Prayat Pongdam / สยามศิลปิน [วิดีทัศน์] : ภาพพิมพ์แห่งชีวิต : ประหยัด พงษ์ดำ / จัดทำโดย [ไทยพีบีเอส ร่วมกับ] กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ และบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ; บริหารการผลิต เสริมคุณ คุณาวงศ์, กรณฑ์ทอง ตนอารีย์.

Sermkhun Kunawong. Kronthō̜ng Tonārī. Thailand. Krom Songsœ̄m Watthanatham. Mūnnithi Sinlapin hǣng Chāt. Bō̜risat Sīʻemʻō. Sathānī Thōrathat Thai PhīBīʻĒt. by เสริมคุณ คุณาวงศ์ | กรณฑ์ทอง ตนอารีย์ | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ | บริษัทซีเอ็มโอ | สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: Krung Thēp... : Krasūang, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2558 [2015]Other title: Phāpphim hǣng chīwit : Prayat Pongdam Other title: ภาพพิมพ์แห่งชีวิต : ประหยัด พงษ์ดำ.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2015 708426 (1). :

ห้องสมุด:
Kānsưksā wikhro̜ sakkayaphāp læ nǣothāng nai kānsongsœ̄m kānsưksā talō̜t chīwit samrap prachāchon khō̜ng samnakngān Kō̜ Sō̜ Nō̜. phư̄a sanapsanun kān khao sū prachākhom ʻĀsīan khō̜ng prathēt Thai nai pī Phō̜.Sō̜. 2558 : rāingān chabap somboon / การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ; รุ่ง แก้วแดง หัวหน้าคณะผู้วิจัย, ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ, วรัยพร แสงนภาบวร นักวิจัย.

Rung Kǣodǣng, Srisawang Leowarin. Waraiphǭn Sǣngnaphābǭwǭn. Sukkaew Foundation. Thailand. Office of the Non-Formal and Informal Education. by รุ่ง แก้วแดง, 2487- | ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ | วรัยพร แสงนภาบวร | มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง | สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Songsœ̄m Kānsưksā Nō̜k Rabop læ Kānsưksā tām ʻAtthayāsai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LC 2013 628866 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LC45.8.ท9 ร72 2556 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bamnān hǣng chāt phư̄a phūsūngʻāyu Thai / ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุไทย / [จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, เครือข่ายวิจัยสุขภาพ โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ].

Kānprachum Radap Chāt phư̄a Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Thī Dī khō̜ng Phūsūngʻāyu rư̄ang "Rabop Bamnān hǣng Chāt phư̄a Phūsūngʻāyu Thai" Krung Thēp...) Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt (Thailand) by การประชุมระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเรื่อง "ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุไทย" (2550 : กรุงเทพฯ) | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ., 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7222.55 .ก734 2550 (2).

ห้องสมุด:
Lakprakan dān rāidai samrap phūsūngʻāyu Thai / หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai. by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Mūnnithi, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7105.35.ท9 ห46 2553 (1).

ห้องสมุด:
ʻŌkāt sū ʻāchīp bon phư̄nthān phư̄an rīanrū thō̜t botrīan kō̜ranī sưksā : thurakit sabū Samākhom Khon Sāitā Lư̄anrāng (Prathēt Thai) / โอกาสสู่อาชีพบนพื้นฐานเพื่อนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกรณีศึกษา : ธุรกิจสบู่ สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) / จัดทำโดย แผนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านเศรษฐกิจและสังคม สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Mūnnithi Sāngsan Sangkhom læ Sukphāwa. Sathāban Sāngsœ̄m Sukkhaphāp Khonphikān. Phǣnngān Wichākān phư̄a Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Khonphikān dān Sētthakit læ Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāng sœ̄m Sukkhaphāp. by มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ | สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ. แผนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านเศรษฐกิจและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Phǣnngān, 2560 [2017] Publication: นนทบุรี : แผนงาน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1568.5 .อ926 2560 (1).

ห้องสมุด:
Bư̄anglang chīwit : pœ̄t mummō̜ng mai čhāk chīwit čhing khō̜ng lao phūdairap phonkrathop čhāk sathānakān khwāmmaisangop nai čhangwat chāidǣn Phāk Tai / เบื้องหลังชีวิต : เปิดมุมมองใหม่จากชีวิตจริงของเหล่าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ; คณะผู้ทำงาน โยส วากเนอร์ ... [และคนอื่นๆ] ; คณะผู้แปล อิทธิณัฐ สีบุญเรือง ... [และคนอื่นๆ] = Through our eyes : windows into the lives of affected people from the deep South / Friedrich-Ebert-Stiftung ; project team, Jost Wagner ... [et al.] ; translations, Ittinat Seeboonruang ... [et al.].

by วากเนอร์, โยส | Wagner, Jost | อิทธิณัฐ สีบุญเรือง | Ittinat Seeboonruang | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท | Friedrich-Ebert-Stiftung (Thailand).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fongtong Enterprise, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์, 2552 [2009]Other title: Through our eyes : windows into the lives of affected people from the deep South.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS588.ต9 บ825 2552 (1).

ห้องสมุด:
Čhāk Māptāphut sū Thawāi : kānphatthanā rư̄ thamlāi khām phromdǣn / จากมาบตาพุดสู่ทวาย : การพัฒนาหรือทำลายข้ามพรมแดน / โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ.

Mūnnithi Fư̄nfū Chīwit læ Thammachāt. Khrōngkān Fư̄nfū Niwēt nai Phūmiphāk Mǣnam Khōng. by มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ. โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD187.5.ท92ก5 จ62 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD187.5.ท92ก5 จ62 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD187.5.ท92ก5 จ62 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544