ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 333 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rāingān pračham pī = Annual report / รายงานประจำปี = Annual report / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Pathum Thānī] : Sūn, 2555- [2012]- Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์, 2555- [2012]-Other title: Annual report.Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4562 2555-56 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2012-13 634124 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก232 ธ4562 2555-56 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก232 ธ4562 2555-56 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4562 2555-56 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4562 2558 (1).

ห้องสมุด:
Sathānakān dēn dān nǣokhit læ kānčhatkān sitthi khō̜ng dek læ yaowachon khām chāt dō̜i ʻōkāt : ʻēkkasān prakō̜p kānsēwanā wichākān Khrōngkān Sammanā phư̄a Sanœ̄ Phon Sưksā Wičhai læ hai Khwāmchūailư̄a thāng Kotmāi kīeokap Sitthi Dek læ Phūdō̜iʻōkāt nai Chumchon Chāidǣn Thai-Phamā / สถานการณ์เด่นด้านแนวคิดและการจัดการสิทธิของเด็กและเยาวชนข้ามชาติด้อยโอกาส : เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ โครงการสัมมนาเพื่อเสนอผลศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนไทย-พม่า / [จัดโดย] โครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดตากและชุมชนกลุ่มจังหวัดชายแดนในประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; จัดทำโดย คณะนักวิจัย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ... [และคนอื่น ๆ].

Khrōngkān Sammanā phư̄a Sanœ̄ Phon Sưksā Wičhai læ hai Khwāmchūailư̄a thāng Kotmāi kīeokap Sitthi Dek læ Phūdō̜iʻōkāt nai Chumchon Chāidǣn Thai-Phamā Mahāwitthayālai Thammasāt) Phanthip Sāisunthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Sưksā Wičhai læ hai Khwāmchūailư̄a thāng Kotmāi kīeokap Sitthi Dek læ Phūdō̜iʻōkāt nai Chumchon Čhangwat Tāk læ Chumchon Klum Čhangwat Chāidǣn nai Prathēt Thai. by โครงการสัมมนาเพื่อเสนอผลศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนไทย-พม่า (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดตากและชุมชนกลุ่มจังหวัดชายแดนในประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557] [2014]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1542 .ค94 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 634792 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1542 .ค94 2557 (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ thīralư̄k ngān "Sit phop khrū chœ̄tchū Siri Witchawēt" / หนังสือที่ระลึกงาน "ศิษย์พบครู เชิดชูศิริ วิชเวช" / จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [บรรณาธิการ วิชยากร จารุบัณฑิต].

Witchayākō̜n Čhārubandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapakamsāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Thai Khadī Sưksā. by วิชยากร จารุบัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2551 [2008]Other title: Sit phop khrū chœ̄tchū Siri Witchawēt Other title: ศิษย์พบครู เชิดชูศิริ วิชเวช.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 635276 (1).

ห้องสมุด:
Trīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan : kānprachum chœ̄ng wichākān phư̄a sāng khrư̄akhāi dān ʻĀsīan sưksā nai sūan klāng / เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān Phư̄a Sāng Khrư̄akhāi Dān ʻĀsīan Sưksā nai Sūan Klāng hūakhǭ "Trīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC441 .ก6663 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 634511 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC441 .ก6663 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC441 .ก6663 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก6663 2557 (2).

ห้องสมุด:
Dōm nai doungjai khō̜ng Thawīpwō̜ra / โดมในดวงใจของทวีปวร / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, [2548] [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, [2548] [2005]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2005 646720 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2005 646720 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ rư̄ nǣothāng kānbō̜rihān rātchakān bǣp mī sūan rūam khō̜ng nūaingān phāk rat nai radap krasūang thī pen radap nayōbāi / คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เป็นระดับนโยบาย / ผู้เขียน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ; พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ].

Phatcharī Sirōrot. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. by พัชรี สิโรรส | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān (Kō̜.Phō̜.Rō̜.), 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ค756 2551 (1).

ห้องสมุด:
Panhā kānkhatkan hǣng kotmāi læ sitthi manutsayachon nai ʻĀsīan : ʻēkkasān prakō̜p kānsēwanā wichākān Khrōngkān Wichākān Ramlưk TU Law Conference Pāthakathā Nitisāt Thammasāt chut 90 pī Sāttrāčhān Khanưng Lư̄chai / ปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน : เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ โครงการวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด 90 ปี ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย / จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ศิวนุช สร้อยทองและเหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน์.

Siwanut Sō̜ithō̜ng, Mư̄antawan Čhunlačhakwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศิวนุช สร้อยทอง, 2529- | เหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Khana, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2557 [2014]Other title: ʻĒkkasān prakō̜p kānsēwanā wichākān Khrōngkān Wichākān Ramlưk TU Law Conference Pāthakathā Nitisāt Thammasāt chut 90 pī Sāttrāčhān Khanưng Lư̄chai Other title: เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ โครงการวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด 90 ปี ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KNC572 .ป62 2557 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānpen phīlīang bandit ʻāsāsamak : laksūt prakātnīyabat bandit (bandit ʻāsāsamak) / คู่มือการเป็นพี่เลี้ยงบัณฑิตอาสาสมัคร : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) / สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnak Bandit ʻAsāsamak. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2011 645259 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmsuk / ความสุข / [จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Nithatsakān phonngān sāngsan khō̜ng khanāčhān Khana Sinlapakamsāt Mahāwitthayālai Thammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapakamsāt. by นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 4 : 2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Khana Sinlapakamsāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2553 [2010] Publication: ปทุมธานี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Nithatsakān "Khwāmsuk" Other title: Khwāmsuk : 4th art & design the exhibition for Happiness Other title: Happiness | นิทรรศการ "ความสุข" | ความสุข : 4th art & design the exhibition for Happiness.Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 643818 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 643818 (1).

ห้องสมุด:
Khamkhom nak kotmāi Thai / คำคมนักกฎหมายไทย / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 644806 (1).

ห้องสมุด:
Wihān nō̜i : Wat Phrakǣodō̜ntao Suchādārām / วิหารน้อย : วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Lampāng : Khana Kammakān, [2557] [2014] Publication: ลำปาง : มหาวิทยาลัย, [2557] [2014]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 646848 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2014 646848 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 646848 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān bō̜rihān rātchakān čhangwat bǣp būranākān phư̄a kānphatthanā : kānsammanā wichākān thāng ratthasāt / การจัดการระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : การสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ / จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Kānsammanā Wichākān thāng Ratthasāt rư̄ang Kānčhatkān Rabop Bō̜rihān Rātchakān Čhangwat bǣp Būranākān phư̄a Kānphatthanā : Krung Thēp... ) Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by การสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์เรื่อง การจัดการระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (2545 : กรุงเทพฯ) | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom, [2545] [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2545] [2002]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2002 643015 (1).

ห้องสมุด:
Ngān thambun phư̄a ramlưk sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt / งานทำบุญเพื่อรำลึก ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช / กองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt. by กองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2014 635374 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 635374 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2014 635374 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchaʻamnāt kap kanpatirūp kānmư̄ang [videorecording] / พระราชอำนาจกับการปฏิรูปการเมือง [วีดิทัศน์] / อมร จันทรสมบูรณ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; จัดโดย สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

ʻAmō̜n Čhanthrasombūn, Samākhom Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by อมร จันทรสมบูรณ์, 2473- | สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp...] : Bān Phraʻāthit, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : บ้านพระอาทิตย์, 2549 [2006]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2006 712900 (1). :

ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp māttrakān mai chai chœ̄ng khrōngsāng nai kānlot khwāmsīang phai phibat phǣndinwai læ ʻākhān thalom samrap prathēt Thai / การออกแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ทวิดา กมลเวชช ... [และคนอื่นๆ].

Tavida Kamolvej. Sathāban Wičhai læ hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ทวิดา กมลเวชช | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TA658.44 .ก645 2562 (2).

ห้องสมุด:
Sitthi patisēt kānraksā nai raya thāi khō̜ng chīwit kap panhā nai thāng patibat / สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 24 : 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Kō̜ngthun, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ง635 2562ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W85.5 .ง635 2562ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ง635 2562ก (2).

ห้องสมุด:
Thammasat University Lampang Center, Faculty of Law / Thammasat University Lampang Center, Faculty of Law / [คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง]

Thammasat University. Sūn Lampāng. Khana Nitisāt . by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ลำปาง. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Lampāng] : Khana, 2558- [2014]- Publication: [ลำปาง] : คณะ, 2558- [2014]-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก234ก2 ธ55 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khlāi pom : botrīan čhāk Yīpun = Conflict resolution : lesson learned from Japan : Kānprachum Wichākān Radap Chāt Yīpun Sưksā nai Prathēt Thai khrang thī 8 / คลายปม : บทเรียนจากญี่ปุ่น = Conflict resolution : lesson learned from Japan : การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 / จัดโดย สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Khrư̄akhāi Yīpun Sưksā nai Prathēt Thai Mahāwitthayālai Thammasāt) Japanese Studies Association of Thailand. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. Khrōngkān Santi Maitrī Thai-Yīpun. by การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 8 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2557] [2014]Other title: Conflict resolution : lesson learned from Japan.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS802 .ก6444 2557 (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān yuttham krabūankān thī tō̜ng patirūp dūan!!! : khrōngkān sammanā / กระบวนการยุติธรรม กระบวนการที่ต้องปฏิรูปด่วน!!! : โครงการสัมมนา / จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kānsammanā rư̄ang Krabūankān yuttham krabūankān thī tō̜ng patirūp dūan!!! Mahāwitthayālai Thammasāt) Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by การสัมมนาเรื่องกระบวนการยุติธรรม กระบวนการที่ต้องปฏิรูปด่วน!!! (2554 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2011 663445 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544