ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 333 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom Nō̜Mō̜Thō̜. 6. / หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ. 6. / จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt Phư̄a Sangkhom (Nō̜Mō̜Thō̜.) Sathāban Sanyā Thammasak Phư̄a Prachāthipatai, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, [2558] [2015]Other title: Nō̜Mō̜Thō̜. run thī 6 Other title: Thammasat leadership program | นมธ. รุ่นที่ 6.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ453 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก231 ธ453 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก231 ธ453 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā nai Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt. คู่มือการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phranakhō̜n : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2512 [1969] Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512 [1969]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: EDUC LG 1969 670233 (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ thīralư̄k Nitisamphan 43 pī phāk bandit Mahāwitthayālai Thammasāt / หนังสือที่ระลึกนิติสัมพันธ์ 43 ปี ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thammasat University. Faculty of Law. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LG395.ก238 ธ425 2558 (1).

ห้องสมุด:
30 pī Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Thammasāt : rūam botkhatyō̜ witthayāniphon parinyāthō sākhā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā 2525-2536 = Abstracts of MA. Dissertations in sociology and anthropology 1982-1993 / 30 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2525-2536 = Abstracts of MA. Dissertations in sociology and anthropology 1982-1993 / บรรณาธิการ ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. Parittā Kō̜ʻanantakūn. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ปริตตา กออนันตกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp …] : Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2538 [1995] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 [1995]Other title: Sāmsip pī Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Thammasāt : rūam botkhatyō̜ witthayāniphon parinyāthō sākhā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā 2525-2536 Other title: Rūam botkhatyō̜ witthayāniphon parinyāthō sākhā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā 2525-2536 Other title: Abstracts of MA. Dissertations in sociology and anthropology 1982-1993 | สามสิบปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2525-2536 | รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2525-2536.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat læ phrarātchakritsadīkā / พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา / [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thailand. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt , 2501 [1958] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2501 [1958]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: EDUC LG 1958 670112 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān pračham pī / รายงานประจำปี / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Pathum Thānī] : Khana, 2013- Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2556-Availability: Available for loan (6)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4268 2556 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4268 2558 (1).

ห้องสมุด:
Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom Nō̜Mō̜Thō̜. 5. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ. 5.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom (Nō̜Mō̜Thō̜.) Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, [2557] [2014]Other title: Nō̜Mō̜Thō̜. run thī 5 Other title: Thammasat leadership program | นมธ. รุ่นที่ 5.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ453 2557ก (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: EDUC LB 2014 659540 (1).

ห้องสมุด:
sū nānfā mai dūai witthayāsāt læ theknōlōyī : nangsư̄ thīralư̄k khroprō̜p 30 pī Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī Mahāwitthayālai Thammasāt สู่น่านฟ้าใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หนังสือที่ระลึกครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k khroprō̜p 30 pī Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: หนังสือที่ระลึกครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ธ46 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก238 ธ46 2559 (2).

ห้องสมุด:
3 pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558. 3 ปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thantaphǣtthayasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sām pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558 Other title: สามปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 649179 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2015 649179 (3).

ห้องสมุด:
ʻAnuthin Thammasāt 60 pī : nangsư̄ tō̜nrap phư̄an mai chāo lư̄angdǣng run 60 pī Thammasāt / อนุทิน ธรรมศาสตร์ 60 ปี : หนังสือต้อนรับเพื่อนใหม่ ชาวเหลืองแดง รุ่น 60 ปี ธรรมศาสตร์ / องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ʻOngkān Naksưksā Mahāwitthayālai Thammasāt. by องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : ʻOngkān, 2537 [1994] Publication: [กรุงเทพฯ] : องค์การ, 2537 [1994]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก2338 อ37 2537 (1).

ห้องสมุด:
Thammasat University Lampang Center, Faculty of Law / Thammasat University Lampang Center, Faculty of Law / [คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง]

Thammasat University. Sūn Lampāng. Khana Nitisāt . by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ลำปาง. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Lampāng] : Khana, 2558- [2014]- Publication: [ลำปาง] : คณะ, 2558- [2014]-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก234ก2 ธ55 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānsưksā tonʻēng khō̜ng Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt pīkānsưksā 2544 / รายงานการศึกษาตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2544 / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana, 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก239 ธ4647 2546 (1).

ห้องสมุด:
Phāp hǣng khwāmsongčham "8 thotsawat apiwat sangkhom Thai" / ภาพแห่งความทรงจำ "8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" / [จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Mahāwitthayālai Thammasāt. Ngān Sư̄sān ʻOngkō̜n. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองแผนงาน. งานสื่อสารองค์กร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Ngān Sư̄sān ʻOngkō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : งานสื่อสารองค์กร, 2557 [2014]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ภ635 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LG 2014 645414 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: EDUC LG 2014 645414 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก238 ภ635 2557 (2).

ห้องสมุด:
Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom Nō̜Mō̜Thō̜. 1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ. 1.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom (Nō̜Mō̜Thō̜.) Samnakngān Sitkao Samphan Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Nō̜Mō̜Thō̜. run thī 1 Other title: Thammasat leadership program | นมธ. รุ่นที่ 1.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ453 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LB 2013 632389 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก231 ธ453 2556 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: EDUC LB 2013 632389 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: EDUC LB 2013 632389 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: LG395.ก231 ธ453 2556 (1).

ห้องสมุด:
Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom Nō̜Mō̜Thō̜. 4. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ. 4.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom (Nō̜Mō̜Thō̜.) Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, 2557 [2014]Other title: Nō̜Mō̜Thō̜. run thī 4 Other title: Thammasat leadership program | นมธ. รุ่นที่ 4.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ453 2557 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: EDUC LB 2014 659540 (1).

ห้องสมุด:
Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt = Faculty of Law Thammasat University คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Faculty of Law Thammasat University / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Faculty of Law Thammasat University.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LG395.ก231 ธ4334 2554 (1).

ห้องสมุด:
Wan Thammasāt Sāmakkhī 5 Phrưtsačhikāyon 2562 / วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน 2562 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมเพื่อนโดม ; บรรณาธิการ กษิดิศ อนันทนาธร.

Kasidit Ananthanathorn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Chomrom Phư̄an Dōm. by กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ชมรมเพื่อนโดม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Wan Thammasāt Sāmakkhī khrang thī 20 5 Phrưtsačhikāyon 2562 Other title: Wan Thammasāt Sāmakkhī 5 Phrưtsačhikāyon 2562 khrang thī 20 Other title: วันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 20 5 พฤศจิกายน 2562 | วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 20.Availability: Available for loan (9)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (2).

ห้องสมุด:
Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom Nō̜Mō̜Thō̜. 3. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ. 3.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Laksūt Nakbō̜rihān Radap Sūng Thammasāt phư̄a Sangkhom (Nō̜Mō̜Thō̜.) Samnakngān Sitkao Samphan Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Nō̜Mō̜Thō̜. run thī 3 Other title: Thammasat leadership program | นมธ. รุ่นที่ 3.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ453 2556ข (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: EDUC LB 2013 632404 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for LoanCall number: EDUC LB 2013 632404 (1).

ห้องสมุด:
45 pī Samnak Bandit ʻĀsāsamak : bon sēnthāng rak sunti prachā tham / 45 ปี สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร : บนเส้นทางรักษ์สันติประชาธรรม / สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thammasat University. Graduate Volunteer Centre. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก238 ธ4916 2557 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ธ4916 2557 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก238 ธ4916 2557 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก238 ธ4916 2557 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan khamthām læ hūakhō̜ khamtō̜p sō̜plai chan parinyā trī. Lēm 2 / ประมวลคำถามและหัวข้อคำตอบสอบไล่ชั้นปริญญาตรี. เล่ม 2 / มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : Mahāwitthayālai, 2479 [1936] Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัย, 2479 [1936]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: EDUC LG 1936 651760 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544