ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 87 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Satlīang satsētthakit satpā læ phalittaphan samrap sat. [chabap thī] 8 / สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์. [ฉบับที่] 8 / คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ วินัย พันธุ์วุฒิ.

Winai Phanwut. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sattawaphǣtthayasāt. by วินัย พันธุ์วุฒิ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Bō̜risat Čhœ̄nan Rīsœ̄t Čhamkat, [2556] [2013] Publication: ปทุมธานี : บริษัท เจอนัล รีเสิร์ช จำกัด, [2556] [2013]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: SF604 .ส63 2556 (2).

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Kīattikhun Phǣtying Khunying Tranakčhit Harinsut / อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต / จัดทำโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ พรพิมล อดัมส์.

Phō̜nphimon ʻAdam. Tranakčhit Harinsut, Khunying, ʻĪamsī Phongphanarat. Kēsinī Būchāchāt. by พรพิมล อดัมส์ | ตระหนักจิต หะริณสุต, คุณหญิง, 2461-2542 | เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ | เกศินี บูชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana, [2542] [1999] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2542] [1999]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1999 670619 (1). :

ห้องสมุด:
Khrōngkān phatthanā phalittaphan yāng læ mai yāngphārā phāitai khrư̄akhāi khwāmrūammư̄ rawāng phūprakō̜pkān læ nūai ngān wičhai : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; หัวหน้าโครงการ กฤษฎา สุชีวะ ; คณะผู้วิจัย ชาคริต สิริสิงห ... [และคนอื่นๆ].

Kritsadā Suchīwa. Chākhrit Sirising. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Wičhai Theknōlōyī Yāng. Thailand. Samnakngān Sētthakit 'Utsāhakam. by กฤษฎา สุชีวะ | ชาคริต สิริสิงห | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhǭn Pathom : Sun, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : ศูนย์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS1892 .ก45 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phatthanā phalittaphan yāng læ mai yāngphārā phāitai khrư̄akhāi khwāmrūammư̄ rawāng phūprakō̜pkān læ nūai ngān wičhai : bot sarup phūbǭrihān / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย : บทสรุปผู้บริหาร / ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Wičhai Theknōlōyī Yāng. Thailand. Samnakngān Sētthakit 'Utsāhakam. by มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhǭn Pathom : Sun, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 647805 (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2558 : ʻubāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai / สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chat. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: ʻUbāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai Other title: อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2015 650441 (1).

ห้องสมุด:
40 pī Saphā ʻĀčhān Sirirāt / 40 ปี สภาอาจารย์ศิริราช / สภาอาจารย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง, บรรณาธิการ

Suphāwan Sētthabančhong. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. by สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā ʻĀčhān Sirirāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สภาอาจารย์ศิริราช, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WX 2014 644438 (1).

ห้องสมุด:
ʻĒchīa rungrōt : wikrit rư̄ ʻōkāt samrap Thai? : kānprachum wichākān pračham pī 2556 sangkhommasāt manutsayasāt læ sưksāsāt / เอเชียรุ่งโรจน์ : วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย? : การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ผู้จัดทำ เนาวรัตน์ พลายน้อย, กิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์.

Kānprachum Wichākān Sangkhommasāt Manutsayasāt læ Sưksāsāt Krung Thēp...) Naowarat Phlāinoi. Kittiwan Nimdit. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (2556 : กรุงเทพฯ) | เนาวรัตน์ พลายน้อย | กิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhǭn Pathom] : Khana, 2557 [2014] Publication: [นครปฐม] : คณะ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5463 2557 (1).

ห้องสมุด:
Phǣnkān čhatkān klum pā Mǣping - ʻOmkō̜i. lēm 1, khō̜mūn phư̄nthān (1) / แผนการจัดการกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย. เล่ม 1, ข้อมูลพื้นฐาน (1) / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Singwǣtlō̜m læ Sapphayākō̜nsāt. Krom ʻUtthayān hǣng Chāt Sat Pā læ Phan Phư̄t. by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BIOL QH 2014 644700 (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2559 : [tāi dī withī thī lư̄ak dai / สุขภาพคนไทย 2559 : [ตายดี วิถีที่เลือกได้ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล].

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban, 2559 [2016] Publication: นครปฐม : สถาบัน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2559 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2559 (1).

ห้องสมุด:
Wīatkīeo [videorecording] / เหวียตเกี่ยว [วีดิทัศน์] / บทโทรทัศน์ นิรมล เมธีสุวกุล … [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ดำเนินรายการและควบคุมการผลิต นิรมล เมธีสุวกุล ; ดูแลการผลิต โคทม อารียา ; ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ ; ทีวีไทย อำนวยการผลิต.

Niramon Mēthīsuwakun, KhōthomʻĀrīyā, Bō̜risat Pāyai Khrīʻēchan. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Sưksā læ Phatthanā Santiwithī. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Santi Sưksā. Sathānī Thōrathat Thī Wī Thai. by นิรมล เมธีสุวกุล, 2504- | โคทม อารียา, 2486- | บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา | สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย.

Edition: ผลิตครั้งที่ 1.Edition: Phalit khrang thī 1. Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Santi Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publication: นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Chut Wīatkīeo Other title: ชุดเหวียตเกี่ยว.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2013 708939 (1). :

ห้องสมุด:
Čhitta panya sưksā : kānsưksā phư̄a kānphatthanā manut : nangsư̄ rūam botkhwām kānprachum wichākān pračham pī 2551 / จิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ : หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการประจำปี 2551/ [จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล].

Kānprachum wichākān pračham pī čhitta panyā sưksā ( Krung Thēp...) Thanā Ninchaikōwit. Čhiratkān Phongphakhathīan. Kō̜pkǣo Manōmaiphibūn. Phongsathō̜n Tantiritthisak, Sutthilak Samitasiri. Praphā Khongpanyā. Prīdā Rư̄angwichāthō̜n. Suraphon Thamromdī, Thip Sīsakunchairak. Phattharīyā Kitcharœ̄n. Suwannā Chīwaphrưk. Sākun Sinchai. 'Anuphan Phrưkphankhačhī. Himmaphan Raktǣngām. Čhumphon Phūnphatchīwin. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา (2551 : กรุงเทพฯ) | ธนา นิลชัยโกวิทย์ | จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร | กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ | พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์, 2520- | สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ | ประภา คงปัญญา | ปรีดา เรืองวิชาธร | สุรพล ธรรมร่มดี, 2503- | ธิป ศรีสกุลไชยรัก | ภัทรียา กิจเจริญ | สุวรรณา ชีวพฤกษ์ | ษากุล สินไชย | อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี | หิมพรรณ รักแต่งาม | จุมพล พูลภัทรชีวิน | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2551 [2008] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LC 2008 641609 (2).

ห้องสมุด:
ʻOngkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin thī mī kānbō̜rihān čhatkān singwǣtlō̜m thī dī. Thētsabān Nakhō̜n Nonthaburī ʻAmphœ̄ Mư̄ang Nonthaburī Čhangwat Nonthaburī / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี. เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี / โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น: ศึกษาการริเริ่มของท้องถิ่น กระบวนการนโยบาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ ; จัดเก็บโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ผู้รับผิดชอบ พสุ คงอภัย.

Phasu Khongʻaphai. Khrōngkān Thammāphibān dān Kānbō̜rihān Čhatkān Singwǣtlō̜m khō̜ng ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Singwǣtlō̜m læ Sapphayākō̜nsāt. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by พสุ คงอภัย | โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sō̜Sō̜Sō̜., [2550] [2007] Publication: กรุงเทพฯ : สสส., [2550] [2007]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE320.ท9 พ57 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GE320.ท9 พ57 2550 (1).

ห้องสมุด:
Kān Prachum Wichākān Khrư̄akhāi Ngān Wičhai Sākhā Kānbō̜rihān Theknōlōyī læ Nawattakam khrang thī 6 = the 6th Annual Conference on Technology and Innovation Management : hūakhō̜ Nawattakam Phasomphasān Phư̄a Kāntœ̄ptō Thāng Sangkhom læ Sētthakit : 5-6 Mithunāyon 2557 na Rōngrǣm Senčhūrī Phāk Krung Thēp... / การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 = ThaiTIMA the 6th Annual Conference on Technology and Innovation Management : หัวข้อ นวัตกรรมผสมผสานเพื่อการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ : 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

ThaiTIMA Annual Conference on Technology and Innovation Management Bangkok) Parita Pongpanich, Anyanitha Distanont, Nongyao Chiraphaphaisan, Orapan Khongmalai, Pathikorn Sinlamat, Sakun Boon-itt. Jakkrit Frungpraditgun. Adisak Suasaming. Narudol Sanitrach, Nattawadee Siriprasomsab, Kamol Keatruangkamala. Nuchanart Nuntajun, Parichat Pathumsai. Jarunee Wonglimpiyarat. Wachira Rotruai, Kittichai Rajchamaha. Prattana Punnakitikashem. Nakarin Saetang. Phannaphatr Savetpanuvong. Temyos Pandejpong. Sunisa Guntapong. Kiattichai Kalasin. Sīsamō̜n Phō̜ngphut. Nopnapā Čhunlōbon. Thanongsak Wuttikornchaisakul, Wasan Jaiwong, Wantanee Mongkolsubkul. Kantamas Supamanee, Narissara Bunchongpru. Thana Taveemanoon. Natratanon Kanraweekultana, Somruthai Namtip, Nopparat Jaifuey, Naphatsawan Intayung. Sarawut Sinpru, Poomporn Thamsatitdej. Pichit Ngamjarussrivichai. Chark Tingsabhat. Suchin Prasobmate Ekkorn Ekmongkolkitti, Pannarat Ruengpannaphong, Yingrak Sanlee, Atthawit Techawiboonwong. Arthittaya Dararung. Nathasit Gerdsri. Wongsiya Lerttriluck. Weerachai Deechaiyae. Boonkiart lewwoncharoen. Veeranun Osathasen. Weranuch Rohcharoenwatthana, Suttipong Suwannasatit. Rujipas Potongsagarun. Sumalee Khom-in. Nantawan Vajangam, Phallapa Petison. Kreangkrai Manomaikul. Jeerapan Sangkhapan. Varalee Sa-Ngar-Areekul. Nutthanan Toypan. Siriluck Na Ayutthaya. Thiranan Chongarunngamsang. Wut Sookcharoen. Sudarat Piyaprapunpong. Supachart Iamratanakul. Pornteera Sangkhakorn, Kriengkrai Watanasawad. Kiattisak Smaksman. Tanaporn Paisanmongkolsaree, Witsawakam Sathān Hǣng Prathēt Thai. Mahāwitthayālai Mahidon. Witthayālai Kānčhatkān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nawattakam. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Bō̜rihānthurakit. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai Kānčhatkān læ Nawattakam. Bandit Phatthana Bō̜rihānsārt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜nmanut. Sathāban Theknōlōyī Thai - Yīpun. Khana Bō̜rihānthurakit. Mahāwitthayālai Theknōlōyī Rātchamongkol Rattanakōsin. Witthayālai Nawattakam Kānčhatkān. Samnakngān Khana Kammakān Nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. by การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 6 : 2557 : กรุงเทพฯ) | Teerasak Khanchanapong | ภริตา พงษ์พาณิชย์, 2526- | อัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2524- | นงเยาว์ จิรภาไพศาล, 2517- | อรพรรณ คงมาลัย, 2518- | ปธิกร ศิลมัฐ, 2528- | ศากุน บุญอิต | จักรกฤษณ์ เฟื่องประดิษฐ์ | อดิศักดิ์ เสือสมิง | นฤดล สนิทราษฎร์, 2528- | ณัฐวดี ศิริประสมทรัพย์, 2531- | กมล เกียรติเรืองกมลา | นุชนาฏ นันทจันทร์, 2524- | ปริฉัตร ปทุมซ้าย | จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ | วชิระ รอตรวย, 2512- | กิตติชัย ราชมหา | ปรารถนา ปุณณกิติเกษม | นครินทร์ แซ่ตั้ง | พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ | เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ | สุณิสา กัณทะพงศ์ | เกียรติชัย กาฬสินธุ์ | ศรีสมร ผ่องพุฒิ | นพนภา จุลโลบล | ทนงศักดิ์ วุฒิกรชัยสกุล, 2528- | วสันต์ ใจวงค์, 2527- | วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล | กัณฐมาศ ศุภมณี, 2529- | นริศรา บรรจงปรุ | ธนา ทวีมนูญ | ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา, 2530- | สมฤทัย น้ำทิพย์, 2530- | นพรัตน์ ใจเฟือย, 2518- | นภัสวรรณ อินทยุง | ศราวุฒิ สินปรุ, 2524- | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | พิชิต งามจรัสศรีวิชัย | จักร ติงศภัทิย์ | สุชิน ประสพเมต, 2514- | เอกกร เอกมงคลกิตติ, 2522- | ปัณณรัตน์ เรืองปัณณพงศ์, 2525- | ยิ่งรัก แสนลี, 2531- | อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ | อาทิตยา ดาราเรือง | ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี | วงศิยา เลิศไตรรักษ์ | วีรชัย ดีชัยยะ | บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ | วีระนันท์ โอถะเสน | วีระนุช โรจน์เจริญวัฒนา, 2525- | สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ | สุมาลี ขอมอินทร์ | นันทวรรณ วาจางาม, 2526- | พัลลภา ปีติสันต์ | เกรียงไกร มโนมัยกุล | จีรพรรณ สังฆะพันธ์ | วราลี สง่าอารีย์กูล | ณัฐนันต์ ต้อยปาน | ศิริลักษณ์ ณ อยุธยา | ธิรนันท์ จงอรุณงามแสง | วุฒิ สุขเจริญ | สุดารัตน์ ปิยะประพันธ์พงษ์ | ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล | พรธีรา สังฆกรณ์, 2531- | เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ | เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน | ธนพร ไพศาลมงคลเสรี, 2516- | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยการจัดการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witsawakam Sathān Hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Nawattakam Phasomphasān Phư̄a Kāntœ̄ptō Thāng Sangkhom læ Sētthakit Other title: นวัตกรรมผสมผสานเพื่อการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ | ThaiTIMA the 6th Annual Conference on Technology and Innovation Management.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T173.8 .ก646 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān trīam rapmư̄ læ pō̜ngkan phonkrathop čhāk kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt thī ʻāt mī phon tō̜ rabopniwēt læ singwǣtlō̜m lǣng thammachāt ʻan khūan ʻanurak praphēt tham : sarup yō̜ samrap phūbō̜rihān / โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ : สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ หัวหน้าโครงการ.

Nātsudā Phūmčhamnong. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākǭn Thammachāt læ Singwǣtlǭm. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākǭn Thammachāt læ Singwǣtlǭm. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Singwǣtlō̜m læ Sapphayākō̜nsāt. by นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 น625 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE320.ท9 น625 2559 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Phǣnkān čhatkān klum pā Mǣping-ʻOmkō̜i [electronic resource] = The basic data of the management plan of the Mae Ping-Omkoi forest complex / แผนการจัดการกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = The basic data of the management plan of the Mae Ping-Omkoi forest complex / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | Mahidol University. Faculty of Environment and Resource Studies | Thailand. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Khana, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, [2557?] [2014?]Other title: Basic data of the management plan of the Mae Ping-Omkoi forest complex.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 708998 (1). :

ห้องสมุด:
Khrōngkān phatthanā phalittaphan yāng læ mai yāngphārā phāitai khrư̄akhāi khwāmrūammư̄ rawāng phūprakō̜pkān læ nūai ngān wičhai [electronic resource] : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; หัวหน้าโครงการ กฤษฎา สุชีวะ ; คณะผู้วิจัย ทรงกลด จารุสมบัติ ... [และคนอื่นๆ].

Kritsadā Suchīwa. Songklot Čhārusombat. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Wičhai Theknōlōyī Yāng. Thailand. Samnakngān Sētthakit 'Utsāhakam. by กฤษฎา สุชีวะ | ทรงกลด จารุสมบัติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Computer file Computer file; Format: reformatted digital electronic computer optical disc cartridge Publication: Nakhǭn Pathom : Sun, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 712838 (1). :

ห้องสมุด:
Lāi phrahat Somdet Čhaofā-- Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong rư̄ang trūat chamra nangsư̄ Phra ʻAphai Manī læ prachum bot lakhō̜n dưkdamban / ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เรื่อง ตรวจชำระหนังสือพระอภัยมณี และประชุมบทละครดึกดำบรรพ์ / สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sākhā Wichā Phāsā Thai. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sinlapasāt. Sūn Sayāmthat Sưksā. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สาขาวิชาภาษาไทย | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะศิลปศาสตร์. ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhon Pathom, Thailand] : Sākhā Wichā, 2555 [2012] Publication: [นครปฐม] : สาขาวิชา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.น4ก5 2555 (1).

ห้องสมุด:
Lumnam Sāiburī [videorecording] / ลุ่มน้ำสายบุรี [วีดิทัศน์] / บทโทรทัศน์ นิรมล เมธีสุวกุล … [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ดำเนินรายการและควบคุมการผลิต นิรมล เมธีสุวกุล ; ดูแลการผลิต โคทม อารียา ; ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ ; ทีวีไทย อำนวยการผลิต.

Niramon Mēthīsuwakun, KhōthomʻĀrīyā, Bō̜risat Pāyai Khrīʻēchan. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Sưksā læ Phatthanā Santiwithī. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Santi Sưksā. Sathānī Thōrathat Thī Wī Thai. by นิรมล เมธีสุวกุล, 2504- | โคทม อารียา, 2486- | บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา | สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย.

Edition: ผลิตครั้งที่ 1.Edition: Phalit khrang thī 1. Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Santi Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publication: นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Chut lumnam Sā̄iburī Other title: ชุดลุ่มน้ำสายบุรี.Availability: Available for reference (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG 2013 708933 (1), Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2013 708933 (1). :

ห้องสมุด:
Tamrā kānphayābān dek. lem 2 / ตำราการพยาบาลเด็ก. เล่ม 2 / โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Sīsombūn Musiksukhon. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phayābānsāt. Phāk Wichā Kānphayābān Kumān Wētchasāt. by ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Chabap prapprung khrang thī 2, Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Phāk Wichā Kānphayābān Kumān Wētchasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544