ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Līeolang lǣnā lak læ panhā kāndamnœ̄n khadīʻāyā khō̜ng Thai : ngān wichākān ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat khrang thī 18 / เหลียวหลัง แลหน้า หลักและปัญหาการดำเนินคดีอาญาของไทย : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 18 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 18 : 2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ง63 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 634216 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ง63 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop ʻutthō̜n dīkā khadī phǣng bǣp mai dī yāngrai / ระบบอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งแบบใหม่ดีอย่างไร / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 21 : 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Kō̜ngthun, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822.ก67 ง63 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822.ก67 ง63 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1822.ก67 ง63 2559 (2).

ห้องสมุด:
Lak wichāchīp nakkotmāi nai yuk patirūp : Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Khrang thī 20 / หลักวิชาชีพนักกฎหมายในยุคปฏิรูป : งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 20 : 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1600.ก67 ง63 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 663450 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 663450 (2).

ห้องสมุด:
Sitthi patisēt kānraksā nai raya thāi khō̜ng chīwit kap panhā nai thāng patibat / สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 24 : 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Kō̜ngthun, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W85.5 .ง635 2562 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ง635 2562 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ง635 2562 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi singwǣtlō̜m : sēnbǣng rawāng khunnaphāp chīwit kap kānphatthanā paisū yuk Prathēt Thai 4.0 khūan prap chai kotmāi yāngrai hai samadun / กฎหมายสิ่งแวดล้อม : เส้นแบ่งระหว่างคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ควรปรับใช้กฎหมายอย่างไรให้สมดุล / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 23 : 2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ง63 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .ง63 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .ง63 2561 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻItthiphon khō̜ng samnak khwāmkhit thāng kotmāi thī mī tō̜ kotmāi ʻāyā Thai : Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Khrang thī 17 / อิทธิพลของสำนักความคิดทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายอาญาไทย : งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 17 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 17 : 2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ง63 2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ง63 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ง63 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ง63 2555 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp krabūankān yuttham thāng ʻāyā khō̜ng Thai : ngān wichākān ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat khrang thī 19 / การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 19 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึ́กศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 19 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ง62 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 646684 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ง62 2557 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sitthi patisēt kānraksā nai raya thāi khō̜ng chīwit kap panhā nai thāng patibat / สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 24 : 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Kō̜ngthun, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W85.5 .ง635 2562ก (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ง635 2562ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ง635 2562ก (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānchai kāntīkhwām kotmāi / การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 13 : 2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Kō̜ngthun, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2553 [2010]Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūb krabūankān yuttitham : khrai khūan mī ʻamnāt sō̜psūan / การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ใครควรมีอำนาจสอบสวน / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 22 : 2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Kō̜ngthun, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ง63 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ง63 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ง63 2560 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544