ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rāingān phon kānsưksā khwām kāonā khō̜ng kānkračhāyaʻamnāt nai prathēt Thai / รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Nakharin Mēktrairat, Niyom Ratʻamarit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Thailand. Krom Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิยม รัฐอมฤต | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Krom Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552 [2009]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkāonā krabūankān kračhāi ʻamnāt nai Prathēt Thai læ khō̜sanœ̄ / ความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอำนาจในประเทศไทยและข้อเสนอ / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ ; นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Nakharin Mektrairat, Niyom Ratʻamarit. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิยม รัฐอมฤต | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Other title: Krabūankān kračhāi ʻamnāt nai Prathēt Thai læ khō̜sanœ̄ Other title: Khrōngkān sœ̄msāng khīt khwāmsāmāt khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin phư̄a sanapsanun kānkračhāi ʻamnāt læ thammāphibān thō̜ngthin Other title: กระบวนการกระจายอำนาจในประเทศไทยและข้อเสนอ | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก8 น23 2552 (1).

ห้องสมุด:
Rat kap kānkǣkhai panhā khwām yākčhon nai bō̜ribot khō̜ng Čhīn : phāitai krō̜p ngān khō̜ng Khana ʻAnukammakān kǣkhai panhā khwām yākčhon / รัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน : ภายใต้กรอบงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน / นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ].

Niyom Ratʻamarit. Sathāban Phra Pokklao. by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1510 .ร632 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1510 .ร632 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1510 .ร632 2563 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Krabūankān taisūan læ kānthō̜tthō̜n phūdamrong tamnǣng nai radap sūng (nai ʻamnāt nāthī khō̜ng Pō̜.Pō̜.Chō̜.) = [Corruption inquiry and impeachment process in Thailand] : khrōngkān wičhai / กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง (ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.) = [Corruption inquiry and impeachment process in Thailand] : โครงการวิจัย / คณะผู้วิจัย นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ].

Niyom Ratʻamarit. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by นิยม รัฐอมฤต | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2546 [2003]Other title: Krabūankān taisūan læ kānthō̜tthō̜n phūdamrong tamnǣng nai radap sūng (nai ʻamnāt nāthī khō̜ng Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt) Other title: Corruption inquiry and impeachment process in Thailand | กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง (ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ).Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 ก74 2546 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn Čhīn / กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน / อุดม รัฐอมฤต, นิยม รัฐอมฤต.

ʻUdom Ratʻamarit, Niyom Ratʻamarit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | นิยม รัฐอมฤต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KNQ 2015 660171 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KNQ 2015 660171 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KNQ 2015 660171 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Somdet Phrathēpphraratrātsudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Phō̜.Sō̜. 2524-2559 / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2524-2559 / คณะผู้จัดทำหนังสือ นิยม รัฐอมฤต ประธานกรรมการ ; เตช บุนนาค ... [และคนอื่น ๆ] กรรมการ.

Niyom Ratamarit. Tej Bunnag. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nānāchāt Prīdī Banomyong. by นิยม รัฐอมฤต | เตช บุนนาค | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nānā Chāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ส485 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.43.ท7 ส485 2559 (1).

ห้องสมุด:
Bǣprīan phāsā Čhīn phư̄nthān. Lem thī 2 / แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน. เล่มที่ 2 / นิยม รัฐอมฤต, เฉิน หลีอัน.

Niyom Ratʻamarit. Chœ̄n, Līʻan. by นิยม รัฐอมฤต | เฉิน, หลีอัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammadā Phēt, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมดาเพรส, 2555 [2012]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1271 .น64 2555 ล. 2 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2012 637679 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin Čhīn / การปกครองท้องถิ่นจีน / นิยม รัฐอมฤต.

Niyom Ratʻamarit. by นิยม รัฐอมฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7353.ก2 น64 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2014 646212 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JS 2014 646212 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 646212 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7353.ก2 น64 2557 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Bǣprīan phāsā Čhīn phư̄nthān. Lem thī 1 / แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน. เล่มที่ 1 / นิยม รัฐอมฤต, เฉิน หลีอัน.

Niyom Ratʻamarit. Chœ̄n, Līʻan. by นิยม รัฐอมฤต | เฉิน, หลีอัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammadā Phēt, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมดาเพรส, 2555 [2012]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1271 .น64 2555 ล. 1 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2012 637677 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Phīphīphī-- takka khō̜ng Čhīn = Public private partnership / พีพีพี-- ตรรกะของจีน = Public private partnership / ผู้เขียน ผูเจียน ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล นิยม รัฐอมฤต และเฉินเซ่าปอ.

Phūčhīan. Niyom Ratamarit. Chœ̄n, Saopō̜. by ผูเจียน | นิยม รัฐอมฤต | เฉิน, เซ่าปอ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Public private partnership.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2018 699060 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2018 699060 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2018 699060 (1).

ห้องสมุด:
ʻOngkō̜n ʻitsara kap kānsāng khwāmsamadun nai rabop kānmư̄ang / องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง / นิยม รัฐอมฤต, อุดม รัฐอมฤต.

Niyom Rathamarit. ʻUdom Ratʻamarit, Sathāban Phrapokklao. by นิยม รัฐอมฤต | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (7)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2610 .น64 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2610 .น64 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2610 .น64 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2610 .น64 2562 (1).

ห้องสมุด:
Bǣprīan phāsā Čhīn phư̄nthān. Lem thī 3 / แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน. เล่มที่ 3 / นิยม รัฐอมฤต, เฉิน หลีอัน.

Niyom Ratʻamarit. Chœ̄n, Līʻan. by นิยม รัฐอมฤต | เฉิน, หลีอัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammadā Phēt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมดาเพรส, 2556 [2013]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1271 .น64 2556 ล. 3 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 637680 (5).

ห้องสมุด:
Čhīn 3 miti / จีน 3 มิติ / บรรณาธิการ นิยม รัฐอมฤต, จาง ซีเจิ้น.

Niyom Ratʻamarit. Zhang, Xizhen. Thammasat University. Pridi Banomyong International College. by นิยม รัฐอมฤต | จาง, ซีเจิ้น | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Witthayālai nānāchāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1510 .จ63 2560 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Bǣprīan phư̄nthān pratchayā Čhīn bōrān / แบบเรียนพื้นฐานปรัชญาจีนโบราณ / นิยม รัฐอมฤต, เฉิน เซ่าปอ.

Niyom Ratʻamarit. Chœ̄n, Saopō̜. by นิยม รัฐอมฤต | เฉิน, เซ่าปอ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammadā Phēt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมดาเพรส, 2556 [2013]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1129.ท9 น63 2556 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 637659 (5).

ห้องสมุด:
Dunlayaphāp thāng kānmư̄ang dunlayaphāp thāng sangkhom / ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม / นิยม รัฐอมฤต.

Niyom Ratʻamarit. Sathāban Phra Pokklao. by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662574 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น6496 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น6496 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น6496 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin nai Monthon Sāntong Sāthāranarat Prachāchon Čhīn / การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน / นิยม รัฐอมฤต.

Niyom Rathamarit. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7365.ซ63 น64 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7365.ซ63 น64 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544