ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (17)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2558 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 661080 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 661080 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Yō̜ lak kotmāi khrō̜pkhrūa / ย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 15, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .พ9438 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 656823 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 656823 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .พ9438 2558 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)Edition: Phim khrang thī 4 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ949 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ949 2561 (5). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Phūčhatkān mō̜radok / ผู้จัดการมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 648078 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT789 .พ949 2557 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 648078 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 khrǭpkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Chabap phim khrang thī 10, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .พ94 2563 (1). Checked out (16).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ thīralư̄k khrop rō̜p kānkō̜tang 15 pī Samnak Wichā Nitisāt Mahāwitthayālai Mǣ Fā Lūang / หนังสือที่ระลึกครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / บรรณาธิการ ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Mǣ Fā Lūang. Samnak Wichā Nitisāt. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Rāi] : Samnak Wichā, 2561 [2017] Publication: [เชียงราย] : สำนักวิชา, 2561 [2017]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k khrop rō̜p kānkō̜tang 15 pī Nitisāt Mō̜Fō̜Lō̜. Other title: หนังสือที่ระลึกครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี นิติศาสตร์ มฟล | 15th anniversary of School of Law Mae Fah Luang.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ห36 2561 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ห36 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ห36 2561 (1).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)Edition: Phim khrang thī 3 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ949 2560 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2560 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ949 2560 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 7, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (13)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ949 2563ก (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2563ก (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ949 2563ก (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .พ949 2563ก (2). Checked out (9).

ห้องสมุด:
Yō̜ lak kotmāi khrō̜pkhrūa / ย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 16, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 16, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .พ9438 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .พ9438 2561 (2). Checked out (10).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 khrō̜pkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 9 kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (7)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .พ94 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .พ94 2560 (6). Checked out (8).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 6, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (7)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ949 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ949 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2563 (3). Checked out (8).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)Edition: Phim khrang thī 5 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ949 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ949 2562 (3). Checked out (10).

ห้องสมุด:
Yō̜ lak kotmāi khrō̜pkhrūa / ย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขและเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 17, kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: : Checked out (8).

ห้องสมุด:
Kāntham phinaikam / การทำพินัยกรรม / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairot Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (12)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 629197 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT785 .พ94 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 629197 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT785 .พ94 2557 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (22)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2559 (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 663726 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2016 663726 (5). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana mō̜radok rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng sāttrāčhān Jitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะมรดก รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairot Kamphūsiri, Jitti Tingsaphat, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2011 635441 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2011 635441 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām kotmāi laksana khrō̜pkhrūa /cPhairot Kamphūsiri. รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairot Kamphūsiri. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Kotmāi laksana khrō̜pkhrūa Other title: กฎหมายลักษณะครอบครัว.Availability: : Checked out (6).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai mō̜radok / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / โดย เพรียบ หุตางกูร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phrīap Hutāngkūn. Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by เพรียบ หุตางกูร | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 14, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ83 2558 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 645216 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ83 2558 (4). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Sathāna khō̜ng ying mī sāmī nai Prathēt Sayām / สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม / หลุยส์ ดูปลาตร์ ผู้เขียน ; ไพโรจน์ กัมพูสิริ ผู้แปล.

Duplatre, Louis. Phairōt Kamphūsiri. by ดูปลาตร์, หลุยส์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2540 [1997] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 [1997]Availability: Available for loan (7)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 1997 658352 (7).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai mō̜radok / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / โดย เพรียบ หุตางกูร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phrīap Hutāngkūn. Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by เพรียบ หุตางกูร | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 15, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ83 2560 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ83 2560 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544