ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khwāmrū ʻamnāt læ sukkhaphāp : čhāk thritsadī sū kānpatibat / ความรู้ อำนาจ และสุขภาพ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

Phatcharin Sirasunthō̜n, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA31 .พ634 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2015 660667 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA31 .พ634 2558 (3).

ห้องสมุด:
Rāingān kānwičhai rư̄ang kānphatthanā khrōngkhāi sētthakit chumchon chœ̄ng sāngsan phư̄a songsœ̄m kānčhatkān thō̜ngthīeo chœ̄ng watthanatham bǣp mī sūan rūam : kō̜ranī mō̜radok lōk thāng watthanatham prathēt Thai / การพัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม : กรณีมรดกโลกทางวัฒนธรรมประเทศไทย : รายงานการวิจัย = A development of the logistic creative community economy for the promotion of participatory cultural tourism : a case of cultural world heritage, Thailand / พัชรินทร์ สิรสุนทร (หัวหน้าโครงการ)

Phatcharin Sirasunthō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt , [2556?] [2013?] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2556?] [2013?]Other title: A Development of the logistic creative community economy for the promotion of participatory cultural tourism : a case of cultural world heritage, Thailand..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 พ6237 2556 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā thētsabān tūayāng bǣp būranākān : kō̜ranī sưksā thētsabān Petchabūn = The best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008 / การพัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาเทศบาลเพชรบูรณ์ = The best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008 / [พัชรินทร์ สิรสุนทร หัวหน้าโครงการวิจัย].

Phatcharin Sirasunthō̜n, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phitsanulōk : Dāongœ̄n Kānphim, 2549] [2006] Publication: [พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2549] [2006]Other title: Best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2006 629520 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ songsœ̄m khwāmkhaočhai 'ekkalak rư̄a khǣng Wīang Sā læ songsœ̄m sukkhaphāp chœ̄ng sāngsan / คู่มือส่งเสริมความเข้าใจเอกลักษณ์เรือแข่งเวียงสา และส่งเสริมสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ / กวินธร เสถียร, พัชรินทร์ สิรสุนทร

Kawinthō̜n Sathīan. Phatcharin Sirasunthō̜n. Mahāwitthayālai Narēsūan. by กวินธร เสถียร | พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Mahāwitthayālai Narēsūan, 2557 [2014] Publication: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV791 .ก56 2557 (2).

ห้องสมุด:
Nawattakam thāng sangkhom læ kānrīanrū khō̜ng rǣngngān khām chāt Mō̜n nai Prathēt Thai / นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

Patcharin Sirasoonthorn, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .พ624 2562 (1).

ห้องสมุด:
Khatkhư̄n / ขัดขืน / พัชรินทร์ สิรสุนทร, กมเลศ โพธิกนิษฐ, วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, บรรณาธิการ.

Patcharin Sirasoonthorn, Kammales Photikanit. Wacharawuth Suesat. by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | กมเลศ โพธิกนิษฐ | วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2563 [2020] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 [2020]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Watthu/watthanatham/phī/khon : rūam botkhwām wichākān thāng sangkhommawitthayā læ mānutsayawitthayā. Lem 1 / วัตถุ/วัฒนธรรม/ผี/คน : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. เล่ม 1 / บรรณาธิการ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, วัชรพล พุทธรักษา.

Phatcharin Sirasunthō̜n, Watcharaphon Phuttharaksā. Khwantā Sēkthawīlāp. Thanawat Panyānan. Plāifā Nāmphrai. Phongsakō̜n Sangūansak. Phonthakō̜n Wō̜raphamō̜n. Phūmkīattiyot Thētsanā. Ratchaphon Yǣmklīp. Saranya Tērat. Siriwimon Phayaksī. Suphō̜ntham MongkhonSawat, 1967- Suphannee Klư̄anklāt. ʻAlongkō̜n Čhitnukūn. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand). by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | วัชรพล พุทธรักษา | ขวัญตา เสกทวีลาภ | ธนวัฒน์ ปัญญานันท์ | ปลายฟ้า นามไพร | พงศกร สงวนศักดิ์ | พนธกร วรภมร | ภูมิเกียรติยศ เทศนา | รัชพล แย้มกลีบ | สรัญญา เตรัตน์ | สิริวิมล พยัฆษี | สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์, 2510- | สุพรรณี เกลื่อนกลาด | อลงกรณ์ จิตนุกูล | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Other title: Rūam botkhwām wichākān thāng sangkhommawitthayā læ mānutsayawitthayā. Other title: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM623 .ว633 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang/kotmāi/nayōbāi : rūam botkhwām wichākān thāng sangkhommawitthayā læ mānutsayawitthayā. Lem 2 / การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. เล่ม 2 / บรรณาธิการ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, วัชรพล พุทธรักษา.

Phatcharin Sirasunthō̜n, Watcharaphon Phuttharaksā. Kannikā Wongsīsā, 1987- Nalinee Tanthuwanit, 1956- Kanlayāphō̜n Kanʻin. Wanlaphat Suksawat. Chanoknan Nantawan. Thaiphīsīniwat Phakdikul. Trīrak Praphākō̜nkīat. Sumāmān Pānkham. Nitilak Kǣočhandī. Watcharaphon Phuttharaksā. Patchā Sưksākit. Phō̜nthiphā Pǣngphet. Sansāi Wongsuwan. Supatra Panyā. ʻŌ̜n wan Chānsī. Ratklao Prēmprasit, 1977- ʻAnthikā Phētcharī. Nisāphō̜n Watthanasap. ʻŌlān Ongla. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand). by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | วัชรพล พุทธรักษา | กรรณิกา วงสีสา, 2530- | นลินี ตันธุวนิตย์, 2499- | กัลยาพร กันอิน | วัลลภัช สุขสวัสดิ์ | ชนกนันทน์ นันตะวัน | ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล | ตรีรัก ประภากรเกียรติ | สุมามาลย์ ปานคำ | นิติลักษณ์ แก้วจันดี | วัชรพล พุทธรักษา | ปัทชา ศึกษากิจ | พรทิพา แปงเพ็ชร | สันทราย วงษ์สุวรรณ | สุพัตรา ปัญญา | อรวรรณ ฌานศรี | รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, 2520- | อันธิกา เพชรี | นิสาพร วัฒนศัพท์ | โอฬาร อ่องฬะ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Other title: Rūam botkhwām wichākān thāng sangkhommawitthayā læ mānutsayawitthayā. Other title: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM623 .ก644 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544