ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Ratthaprasāsanasāt Thai : kānčhatkān phāk rat bǣp prachārat / รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : การจัดการภาครัฐแบบประชารัฐ / ปิยากร หวังมหาพร.

Piyākō̜n Wangmahāphō̜n, 1965- by ปิยากร หวังมหาพร, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ป646 2560 (2).

ห้องสมุด:
Nānā sāra thāng dān ratthaprasāsanasāt / นานาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ / บรรณาธิการ ปิยากร หวังมหาพร.

Piyākō̜n Wangmahāphō̜n Rangsan Prasœ̄tsī. Hakhūan Chūphen. Čhančhirā Tētānang. Čhintanā Tō̜tkǣo. Čhiraphat Rakhang. Chayaphon Phongditsayā. Natthapong Manīčhak. Nīranut Suphasī. Thanaphat Phengprīchā. Thansāchom Čhitbančhong. Nopphadon Tangthammarōt. Phō̜nthip Būraphan. Phō̜nniphā Phimchaisī. Phō̜nphat Khamphāphong. Lakkhanā Sīmūang. Sarudā ʻInphilā. Sakchai Pradit. Singhā Phrompheng. Suphannadā Phārām. Hathaiphat Bunphưng. by ปิยากร หวังมหาพร, 2508- | รังสรรค์ ประเสริฐศรี | หควณ ชูเพ็ญ | จันจิรา เตตานัง | จินตนา ต๊อดแก้ว | จิรภัทร ระฆัง | ชยพล พงษ์ดิษยา | ณัฐพงศ์ มณีจักร์ | ณีรนุช ศุภศรี | ธนภัทร เพ็งปรีชา | ธัญษาชม จิตบรรจง | นพดล ตั้งธรรมโรจน์ | พรทิพย์ บูรพันธ์ | พรนิภา พิมพ์ชัยศรี | ภรภัทร คำภาพงษ์ | ลักขณา ศรีม่วง | ศรุดา อินทร์พิลา | ศักดิ์ชัย ประดิษฐ์ | สิงหา พรมเพ็ง | สุพัณณดา ภาราม | หทัยพัชร บุญพึ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Laksūt Ratthaprasāsanasāt Bandit Mahāwitthayālai Sīpathum, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 652131 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2015 652131 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น636 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น636 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น636 2558 (2).

ห้องสมุด:
Wičhai prung (tham) dai maiyāk / วิจัยปรุง (ทำ) ได้ไม่ยาก / ปิยากร หวังมหาพร.

Piyākō̜n Wangmahāphō̜n, by ปิยากร หวังมหาพร, 2508-.

Edition: พิมพ์ครัง้ที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻInthaphāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2557 [2014]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SCI Q 2014 653204 (1). :

ห้องสมุด:
Rāingān kānprachum Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt khrang thī 16 / รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 / บรรณาธิการ สุกัญญา บูรณเดชาชัย และ ปิยากร หวังมหาพร ; จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt Mahāwitthayālai Sīpathum) Sukanya Buranadechachai, Piyakorn Whangmahaporn, Suchada Rattanawanitpun. Suchawadee Bunyōm. Urai Sutthiyǣm. Krawit Tesan. Peerapong Suphanhong. Rattanaporn Thēpcharoen. Supatra Phiromchœ̄i. Santhit Ditʻamphai. Lalitā Sunthō̜nwiphāta. Apiwat Sumalee. Nattawee Bunnag. Sasithorn Čhō̜ilek. Siraphā Sangkhaʻōkāt. Mongkol Kētsunthorn. Yingyot Thō̜ngsuk. Galvalin Sīnphipat. Phāniradā Phučhō̜mnina. Nawarat Wangsuk. Chalita Banthuwong. Asama Mangkornchai. Natamon Čhankǣo. Chariya Sukphīa. Khanatthanan Thaweewat. Saranphō̜n Dachrattanawichai. Kornkarun Chīwatarakunphong. Saranya Nētsuthas. Hāfīsa Sālæ. Thūanthō̜ng Charoensom. Supojana Sāikǣo. Chamaiphō̜n Thanomsīdachchai. ʻAdisayā Bunkwāng. Apichaya Sukwan. Thatchanan Komonpaisal. Thanatchaphō̜n Thipkānčhanakun. ʻAthipattara Mutitacharoen. Yanisā Chư̄athai. Mingkvan Vitthayawērōt. Phongsak Lư̄angʻarām. Narumon Nō̜kǣo. Chonmanī Silanukit. Sukanda Rakyim. Nanthiyā Nāmmantha. Čhāruwan Phūangngām. Čhuthāthip Khlāithapthim. Warāngrat Phinittanasan. ʻAnusak Tohēng. Thidaphō̜n ʻAngkanok. Paweena Sǣngsuk. Sitthisak Sakunlīangwānit. Nuttapong Thangphromphānit. Ratrawī Sukrưthainaitham. Thitchayā Khamplǣngton. Phūbō̜din Siriyānon. Watcharaphong Khamʻư̄n Thiwāthip Saentavee. Watcharinthō̜n Wīangwong. Wanida Sangūansap. Thipwaree Bunditrattanakun. Arissara Saʻātʻīam. Isaree Sīʻō̜nlœ̄t. Sakkarin Yūseng. Pattarakorn Maneechote. Napaphō̜n Rư̄angsuwan. Phimongun Thanatchaiphong. Rapeepornron Chumčhan. Niphithaphon Khunānuphong. Kamonphō̜n Sīsai. Phatsī Wō̜rawētthonkun. Kānchanok Phiongām. Natthawī Udomlœ̄tpreecha. ʻĒkchai Phusala. Wichakorn Hēngsadīkun. Tachchaphan Thamdī. Chatpol Maneekun. Nawarat Čhanmanī. Orachorn ʻIngkhānūwat. Thikamporn Phanlưkdach. Bunyisā Thưngthin. Sīrat Kōwong. Surachai Sirikrai, Somjai Phagaphasvivat, Chaiya Yimwilai. Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. Mahāwitthayālai Sīpathum. Witthayālai Bandit Sưksā Dān Kānčhatkān. Rōngrīan Sēnāthikān Thahān Bok. Sūan Banditsưksā. Khrư̄akhāi Songsœ̄m Kānwičhai Thāng Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 16 : 2563 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม) | Jirattha Jarupisitthorn | Archanya Rattana-Ubol | Parn Kimpee | Nopphadol Pimsarn | Kriangkai Satjaharuthai | Supavadee Nontakao | D'Urso, Corrado | Apichat Poontrakulkiat | Sukanda Luangon Lewis | Pongpun Anantavoranich | Supaporn Prasongthan | Naritchaya Kongjinda | Achara Niyamabha | Wisut Wichitpatcharaporn | Suphot Koedsuwan | Chanuwat Buraphan | Nusaree Sripath | Nutta Taneepanichskul | Surasak Taneepanichskul | Ting, Fong Tsai | Suchada Rattanawanitpun | Sommawan Sriarunrungrueang | Morrondoz, Yvette Fe A | Pabres, Bing C | Natthaphorn Chaloeytrai | Phantira Soontornsittipong | Yong, Yoon | Saranthorn Sasithanakornkaew | สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2503- | ปิยากร หวังมหาพร, 2508- | สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ | สุชาวดี บุญโยม | อุไร สุทธิแย้ม | กรวิทย์ เต๊ะซัน | พีรพงษ์ สุพรรณหงษ์ | รัตนาภรณ์ เทพเจริญ | สุพัตรา ภิรมเชย | สันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ | ลลิตา สุนทรวิภาต | อภิวัฒน์ สุมาลี | ณัฐวีณ์ บุนนาค | ศศิธร จ้อยเล็ก | ศิรภา สังขโอกาส | มงคล เกษสุนทร | ยิ่งยศ ทองสุข | เกวลิน ศีลพิพัฒน์ | ภาณิรดา ภูจอมนิน | นวรัตน์ หวังสุข | ชลิตา บัณฑุวงศ์ | อสมา มังกรชัย | ณฐมน จันทร์แก้ว | จริยา สุขเพีย | ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ | สรัลพร เดชรัตนวิไชย | กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ | ศรัณยา เนตรสุทัศน์ | ฮาฟีส สาและ | ทวนทอง เจริญสม | สุพจน์ ทรายแก้ว | ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย | อดิศยา บุญกว้าง | อภิชญา สุขวรรณ | ธัชนันท์ โกมลไพศาล | ธนัชพร ทิพย์กาญจนกุล | อธิภัทร มุทิตาเจริญ | ญาณิศา เชื้อไทย | มิ่งขวัญ วิทยาเวโรจน์ | พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม | นฤมล หน่อแก้ว | ชนมณี ศิลานุกิจ | สุกานดา รักยิ้ม | นันธิญา นามมันทะ | จารุวรรณ พวงงาม | จุฑาทิพ คล้ายทับทิม | วรางรัตน์ พินิจธนสาร | อนุศักดิ์ โต๊ะเฮง | ธิดาพร อังกนก | ปวีณา แสงสุข | สิทธิศักดิ์ สกุลเลี้ยงวานิช | ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ | รัฐรวี สุขฤทัยในธรรม | ฐิติชญา คำแปลงต้น | ภูบดินทร์ สิริยานนท์ | วัชรพงษ์ คำอื่น | ทิวาทิพย์ แสนทวี | วัชรินธร เวียงวงศ์ | วนิดา สงวนทรัพย์ | ทิพย์วารี บัณฑิตรัตนกุล | อริสรา สะอาดเอี่ยม | อิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ | ศักรินทร์ อยู่เส็ง | ภัทรกร มณีโชติ | นภาพร เรืองสุวรรณ | พิมลกันต์ ธนัทไชยพงศ์ | ระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ | นิพิฐพนธ์ คุณานุพงศ์ | กมลพร ศรีใส | ภัสสรี วรเวชธนกุล | กาญชนก ผิวงาม | ณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา | เอกชัย ภูสละ | วิชากร เฮงษฎีกุล | ทัชชาพรรณก์ ทําดี | ฉัตรพล มณีกุล | นวรัตน์ จันมะณีย์ | อรชร อิงคานูวัฒน์ | ทิฆัมพร พันลึกเดช | บุญญิสา ถึงถิ่น | ศรีรัฐ โกวงศ์ | สุรชัย ศิริไกร, 2492- | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489- | ไชยา ยิ้มวิไล | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ | โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. ส่วนบัณฑิตศึกษา | เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2563 [2020]Other title: Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt khrang thī 16 Other title: การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 .Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z7165.ท9 ก633 2563 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhat bō̜rikān sāthārana bǣp rūam phalit : kō̜ranī kāndūlǣ phūsūngʻāyu phān ʻāsāsamak = Public service management through co-production : a case of caring for the elderly by voluntary workers / การจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต : กรณีการดูแลผู้สูงอายุผ่านอาสาสมัคร = Public service management through co-production : a case of caring for the elderly by voluntary workers / ปิยากร หวังมหาพร.

Piyākō̜n Wangmahāphō̜n, by ปิยากร หวังมหาพร, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻŌ. ʻĒt. Phrinting Hao, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 2563 [2020]Other title: Public service management through co-production : a case of caring for the elderly by voluntary workers.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā nayōbāi prakan sukkhaphāp thūannā prathēt Thai : rāingān wičhai chabap sombūn = A study on universal health care coverage policy of Thailand / การศึกษานโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study on universal health care coverage policy of Thailand / อัมพร ธำรงลักษณ์ และ ปิยากร หวังมหาพร.

Amporn Tamronglak. Piyakorn Whangmahaporn. Thammasat University. Direk Jayanama Research Center. by อัมพร ธำรงลักษณ์ | ปิยากร หวังมหาพร, 2508- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Wičhai Direk Chainām Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558?] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558?] [2015]Other title: Study on universal health care coverage policy of Thailand.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG9399.ท92 อ64 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544