Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2519 thưng patčhuban / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน / รชฎ เจริญฉ่ำ.

Rachata Charoencham, by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Phim khrang thī 3, kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Phimʻaksō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2558 [2015]Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai Other title: Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย | ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ร22 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .ร22 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT70 .ร22 2558 (2).

ห้องสมุด:
Withī tō̜p khō̜sō̜p kotmāi thī somboon. Pramūan kotmāi ʻāyā : sưksā čhāk khō̜sō̜p čhing thang sām sanāmsō̜p / วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์. ประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ / รชฎ เจริญฉ่ำ.

Rachata Charoencham, by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Pphimʻaksō̜n, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Other title: วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ป. อาญา.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ร2215 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 633632 (2).

ห้องสมุด:
Withī tō̜p khō̜sō̜p kotmāi thī somboon. Pramūan kotmāi phǣng læ phānit : sưksā čhāk khō̜sō̜p čhing thang sām sanāmsō̜p / วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ / รชฎ เจริญฉ่ำ.

Rachata Charoencham, by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Pphimʻaksō̜n, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Other title: Withī tō̜p khō̜sō̜p kotmāi thī somboon Pō̜. phǣng læ phānit Other title: วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ป. แพ่งและพาณิชย์.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .ร224 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 633634 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544