ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 14, Stone inscriptions in the Reign of King Tilokaraja ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 14, ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช / ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ = Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 14, Stone inscriptions in the Reign of King Tilokaraja / Silao Ketphrom, Apriradee Techasiriwan.

Silao Ketphrom. Apriradee Techasiriwan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhaisangkhom. Khlang Khō̜mūn Čhārưklānnā. by ศรีเลา เกษพรหม | อภิรดี เตชะศิริวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. คลังข้อมูลจารึกล้านนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Khlang Khō̜mūn Čhārưklānnā Sathāban Wičhaisangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2552 [2009] Publication: [เชียงใหม่] : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009]Other title: Stone inscriptions in the Reign of King Tilokaraja Other title: ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: INS CN 2009 630822 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khưt : khō̜hām nai Lānnā / ขึด : ข้อห้ามในล้านนา / รวบรวมและบรรณาธิการ คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช ; ปริวรรตโดย บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, ศรีเลา เกษพรหม.

Khomnēt Chētthaphatthanawanit. Bunthā Sīphimchai. Sīlao Kētphrom, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khrōngkān Lakniwētwitthayā khō̜ng Chumchon Lānnā. by คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช | บุญทา ศรีพิมพ์ชัย | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการหลักนิเวศวิทยาของชุมชนล้านนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chiang Mai] : Khrōngkān Lak Niwētwitthayā khō̜ng Chumchon Lānnā Sathāban Wičhai Sangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2544 [2001] Publication: [เชียงใหม่] : โครงการหลักนิเวศวิทยาของชุมชนล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 [2001]Other title: Khưt : khō̜hām nai Lānnā : rūaprūam læ pariwat čhāk tūaʻaksō̜n Tham Lānnā Other title: ขึด : ข้อห้ามในล้านนา : รวบรวมและปริวรรตจากตัวอักษรธรรมล้านนา.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HIST DS 2001 670267 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544