ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khamʻathibāi kotmāi wādūai bat ngœ̄n fāk = Law on negotiable certificate of deposits / คำอธิบายฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก = Law on negotiable certificate of deposits / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Law on negotiable certificate of deposits.Availability: Available for loan (14)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT937 .ส537 2557 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 633229 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT937 .ส537 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 15, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2562 (4). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ส53 2560 (1). Checked out (11).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: : Checked out (14).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi. Tūangœ̄n = Principle of law. Bills, notes and cheques / หลักกฎหมาย. ตั๋วเงิน = Principle of law. Bills, notes and cheques / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Lak kotmāi tūangœ̄n Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2557 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 636953 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2557 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi tūangœ̄n / คำอธิบายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 11, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2559 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 662940 (4). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Edition: Phim khrang thī 16. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2562ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2562ก (2). Checked out (9).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 17, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2563 (1). Checked out (8).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Edition: Phim khrang thī 13. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2561 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 14, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2561ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2561ก (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 12, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2560 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2560 (4). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2558 [2015]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ส53 2558 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 656160 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 656160 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / โดย สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ส535 2557 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 636920 (4). Checked out (6).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ส53 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ส53 2563 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: : Checked out (12).

ห้องสมุด:
Panhā kotmāi kīeokap kānlot thun nai bō̜risat čhamkat : rāingān chabap sombūn / ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลดทุนในบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1061 .ส533 2561 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1061 .ส533 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1061 .ส533 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1061 .ส533 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng čhaophanakngān phithak sap nai kānčhat kitčhakān læ sapsin khō̜ng lūknī : rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān wičhai / บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สหธน รัตนไพจิตร ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ.

Sahathon Rattanaphaičhit, Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Bangkhap Khadī. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมบังคับคดี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2554 [2011]Other title: Khrōngkān wičhai botbāt khō̜ng čhaophanakngān phithak sap nai kānčhat kitčhakān læ sapsin khō̜ng lūknī Other title: โครงการวิจัยบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1947 .ส53 2554 (1).

ห้องสมุด:
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ก14 2558 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 657939 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ก14 2558 (3).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī rō̜ng sāttrāčhān Suda Widsarutpitch / รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์, กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kamonwan Čhirawisit. Sophon Rattanakorn. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. Bunsī Mīwongʻukhōt. Sittichok Sīcharoen. Čhāruphō̜n Wainan. Dārāphō̜n Thirawat. Mānop Nākthat. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthorn. Pitikun Čhīramongkolphānit. Supharưthi Thawonyuttikān. Nilubol Lœ̄tnuwat. Teerarat Čhīrawattana. ʻAmnāt Tangkhirīphimān. Sūntharī Thō̜. Chaisumritchōk. Paisal Limsathit. ʻĒmphakā Tēchaʻaphaikhun Bunmī. Chawin ʻUnpattara. Nopnithi Suriya. Sahathon Rattanaphaičhit. Čhunwit Chalidāphong. Phattarawan Čhongčhit. Phārawī Kasitinon. Munin Phongsāpān. ʻŌ̜nronnop Wō̜rapojanaphisut. Siriporn ʻAnyanarongkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khananitisāt. by กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ | โสภณ รัตนากร, 2474- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | จารุพร ไวยนันท์ | ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มานพ นาคทัต | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ธีระรัตน์ จีระวัฒนา | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน | สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503- | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | เอมผกา เตชะอภัยคุณ | ชวิน อุ่นภัทร | นพนิธิ สุริยะ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | ภัทรวัณย์ จงจิตต์ | ภารวีร์ กษิตินนท์ | มุนินทร์ พงศาปาน | อรรณนพ วรพจน์พิศุทธิ์ | ศิริพร อัญญณรงค์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp] : Khana, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพ] : คณะ, 2558 [2015]Other title: 60 pī khrū Suda Other title: 60 ปี ครูสุดา.Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ส727 ร54 2558 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 655627 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ส727 ร54 2558 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544