ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn Wādūai Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552. Phrarātchabanyat Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552 / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552. พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Thailand. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2552] [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552] [2009]Other title: Phrarātchabanyat Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552 Other title: พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2760.ก312552ก4 2552 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā / พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2760 .พ464 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2010 633422 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2760 .พ464 2553 (2).

ห้องสมุด:
"Khwāmpentham thī čhaptō̜ng dai : kō̜ranī: phūtrūatkān phǣndin" / "ความเป็นธรรมที่จับต้องได้ : กรณี: ผู้ตรวจการแผ่นดิน" / สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ; กองบรรณาธิการ รอยพิมพ์ ถีระวงษ์, บุณฑรี โฉมสิริ, ปิยะภรณ์ ทรัพย์คำจันทร์..

Rō̜iphim Thīrawong. Buntharī Chōmsiri. Piyaphō̜n Sapkhamčhan Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. Samnak Wichākān læ Yutthasāt. by รอยพิมพ์ ถีระวงศ์ | บุณฑรี โฉมสิริ | ปิยะภรณ์ ทรัพย์คำจันทร์ | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ68 ค55 2554 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn wādūai Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552 (chabap ʻāngʻing) / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 (ฉบับอ้างอิง) / กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบเรียง ; [ผู้จัดทำ ฉันทนา ไกรสถิตย์].

Thailand. Chanthanā Kraisathit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Kǭng Kotmāi Thai. by ไทย | ฉันทนา ไกรสถิตย์, 2513- | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Fāi Phalit ʻĒkkasān, Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2760.ก312552ก4 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2760.ก312552ก4 2557 (1). Available for reference (2)Sanya Dharmasakti Library Not for LoanCall number: LAW KPT 2014 643070 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for LoanCall number: LAW KPT 2014 643070 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544