ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Nưng nai rō̜i phū bukbœ̄k rabāt witthayā Thai Nāiphǣt Suchāt Čhētanasēn / หนึ่งในร้อย ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน / สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sō̄phonsiri, Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, [2561] [2018] Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข, [2561] [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ส722 ส633 2561 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ส722 ส633 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kham tatsin mai kō̜ranī sawankhot Rō̜.8 dōi khamphiphāksā sānphǣng māilēk dǣng thī 5810/2522 (wantī 14 Mi.Yō̜. Phō̜.Sō̜.2522) / คำตัดสินใหม่กรณีสวรรคต ร.8 โดย คำพิพากษาศาลแพ่ง หมายเลขแดงที่ 5810/2522 (วันที่ 14 มิ.ย. พ.ศ. 2522) / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sophonsiri. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Rueankaeo kānphim, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.อ6 ค6 2543 (2).

ห้องสมุด:
Khamtatsin mai kō̜ranī sawankhot Rō̜. 8 dōi khamphiphāksā sānphǣng māilēk dǣng thī 5810/2522 (wantī 14 Mithunāyon Phō̜.Sō̜. 2522) / คำตัดสินใหม่กรณีสวรรคต ร. 8 โดย คำพิพากษาศาลแพ่ง หมายเลขแดงที่ 5810/2522 (วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2522) / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sophonsiri, by สันติสุข โสภณสิริ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Rueankaeo kānphim, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนปาล พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.อ6 ค6 2559 (1).

ห้องสมุด:
Khư̄-- phǣt phū hai dūai hūačhai Thadā Yipʻinsō̜i / คือ-- แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย / โดย สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sōphonsiri, by สันติสุข โสภณสิริ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mō̜chāobān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ธ638 ส63 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ธ638 ส63 2559 (1).

ห้องสมุด:
Banthưk patibat ngān taidin khǭng 'adīt Sērī Thai / บันทึกปฏิบัติงานใต้ดินของอดีตเสรีไทย / สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ.

Santisuk Sōphonsiri. Sathāban Prīdī Phanomyong. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Damnœ̄n Ngān Chalō̜ng 100 Pī Chātakān Nāi Prīdī Phanomyong Ratthaburut ʻĀwusō Phāk ʻĒkkachon : Sathāban Prīdī Phanomyong, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสภาคเอกชน : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 บ63 2543 (2).

ห้องสมุด:
Prīti tham : rūam thammathat khō̜ng phra mahā thēra tō̜ Prīdī Phanomyong / ปรีติธรรม : รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์ / สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ.

Santisuk Sōphonsiri, by สันติสุข โสภณสิริ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... Khana Kammakān Damnœ̄n Ngān Chalō̜ng 100 Pī Chātakān Nāi Prīdī Phanomyong Ratthaburut ʻĀwusō, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4060 .ป463 2542 (1).

ห้องสมุด:
ʻAttachīwaprawat Sāttrāčhānkīattikhun Nāiphǣt Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n fāk rō̜i wai nai sāi samai / อัตชีวประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ฝากรอยไว้ในทรายสมัย / สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sōphonsiri, Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Kō̜ng Nawattakam læ Wičhai. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | กรมควบคุมโรค. กองนวัตกรรมและวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ng Nawattakam læ Wičhai, Krom Khūapkhum Rōk, Krasūang Sāthāranasuk, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ป464 ส63 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ป464 ส63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ป464 ส63 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ100.ป464 ส63 2562 (1).

ห้องสมุด:
ʻĒkkarāt dai mā dūai kāntō̜sū / เอกราชได้มาด้วยการต่อสู้ / สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ

Santisuk Sōphonsiri, Sathāban Prīdī Phanomyong. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Bangkok : Khana Kammakān Damnœ̄n Ngān Chalō̜ng 100 Pī Chāttakān Nāi Prīdī Phanomyong Ratthaburut ʻĀwusō Phāk ʻĒkkachon, Sathāban Prīdī Phanomyong, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : bคณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน ; สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS584 .อ725 2543 (2).

ห้องสมุด:
Kānʻaphiwat plīanplǣng kānpokkhrō̜ng 2475 : kamnœ̄t rabō̜p prachāthipatai ʻan mī phramahākasat songpen pramuk 24 Mithunāyon Phō̜.Sō̜. 2475 / การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 : กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 / เรียบเรียงโดย สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sōphonsiri, Sathāban Prīdī Banomyong. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Prīdī Banomyong, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583 .ส554 2556 (1).

ห้องสมุด:
Mō̜ Thai dīdēn hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2557 Phō̜nān ʻInsom Sitthitan : mō̜mư̄ang phū sư̄p sān phūmpanyā kānphǣt phư̄nbān lānnā hǣng Bānpāpūai Tambon Bānhōng ʻAmphœ̄ Bānhōng Čhangwat Lamphūn / หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน : หมอเมืองผู้สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนาแห่งบ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ผู้เขียน วิชัย โชควิวัฒน, สันติสุข โสภณสิริ.

Wichai Chōkwiwat. Santisuk Sōphonsiri. Khana Kammakān Phatthanā Phūmpanyā Thō̜ngthin dān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by วิชัย โชควิวัฒน | สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrag thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī ] : Khana Kammakān Phatthanā Phūmpanyā Thō̜ngthin dān Sukkhaphāp hǣng Chāt, Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak, [2557] [2014] Publication: [นนทบุรี] : คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, [2557] [2014]Other title: Phō̜nān ʻInsom Sitthitan mō̜ Thai dīdēn hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2557 Other title: Prawat mō̜ Thai dīdēn hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2557 Phō̜nān ʻInsom Sitthitan : mō̜mư̄ang phū sư̄p sān phūmpanyā kānphǣt phư̄nbān lānnā Other title: พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 | ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พ่อหนานอินสม สิทธิตัน : หมอเมืองผู้สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 645759 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2014 645759 (1).

ห้องสมุด:
Thœ̄ khư̄ sānti : lamnam hǣng lomhāičhai læ rō̜iyim / เธอคือศานติ : ลำนำแห่งลมหายใจและรอยยิ้ม / ติช นัท ฮันห์ เขียน ; สันติสุข โสภณสิริ แปล.

Nhá̂t Hạnh, Thích, Santisuk Sōphonsiri, Mūnnithi Kōmonkhīmthō̜ng. by พระนัท ฮันห์, ค.ศ. 1926- | สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | มูลนิธิโกมลคีมทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2537 [1994]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4165 .พ385 2537 (2).

ห้องสมุด:
80 pī Nāiphǣt Phairōt Ningsānon khāo rūangyai hǣng wongkān sāthāranasuk Thai / 80 ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย / วิชัย โชควิวัฒน บรรณาธิการต้นฉบับ ; สันติสุข โสภณสิริ ผู้เขียน, บรรณาธิการ.

Santisuk Sō̄phonsiri, Wichai Chōkwiwatthana. Mūnnithi Rōngphayābān Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | วิชัย โชควิวัฒน | มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Prāčhīn Burī : Mūnnithi Rōngphayābān Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt, 2550 [2007] Publication: ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2550 [2007]Other title: Pǣtsip pī Nāiphǣt Phairōt Ningsānon khāo rūangyai hǣng wongkān sāthāranasuk Thai Other title: แปดสิบปีนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.พ94 ส633 2550 (1).

ห้องสมุด:
3 pī patirūp prathēt Thai / 3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ; บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น ๆ].

Santisuk Sophonsiri, Khana Kammakān Samatchā Patirūp. Samnakngān Prasān Kānphatthanā Sangkhom Sukphāwa. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป | สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Prasān Kānphatthanā Sangkhom Sukphāwa, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ, 2557 [2014]Other title: Sām pī patirūp prathēt Thai Other title: สามปี ปฏิรูปประเทศไทย.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 638689 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก122 2557 (1).

ห้องสมุด:
khư̄ Mek sī khāo thāng kāo kaokǣ. lem 3 / คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่. เล่ม 3 / ติช นัท ฮันห์ เขียน ; รสนา โตสิตระกูล, สันติสุข โสภณสิริ แปล.

Phra Nat Han, Rotsanā Tōsitrakūn Santisuk Sōphonsiri. by พระนัท ฮันห์, ค.ศ. 1926- | รสนา โตสิตระกุล | สันติสุข โสภณสิริ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ888 .พ423 2553 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
Khư̄ mek sī khāo thāng kāo kaokǣ. Lem 3 / คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่. เล่ม 3 / ติช นัท ฮันห์ เขียน ; รสนา โตสิตระกูล, สันติสุข โสภณสิริ แปล.

Nhất Hạnh, Thích, Rotsanā Tōsitrakūn. Santisuk Sōphonsiri, Mūnnithi Kōmon Khīmthǭng. by พระนัท ฮันห์, ค.ศ. 1926- | รสนา โตสิตระกุล | สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | มูลนิธิโกมลคีมทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakphim Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ888 .พ423 2558 ล. 3 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544