ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 31 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sarup kānsammanā 5 phāk "Kanpatirūp Prathēt Thāmklāng Krasǣ Kānplīanplǣng" : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā lem thī 3 / สรุปการสัมมนา 5 ภาค "การปฏิรูปประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง" : เอกสารประกอบการสัมมนา เล่มที่ 3 / โดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Kānprachum Sammanā Wichākān Krung Thēp...) by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุมสัมมนาวิชาการ (2553 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Thīprưksā ..., 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาฯ, 2553 [2010]Other title: Kanpatirūp prathēt thāmklāng krasǣ kānplīanplǣng Other title: การปฏิรูปประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ส37 2553 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt ʻongkō̜n sathō̜n panhā-- čhāk prachā sū rat / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรสะท้อนปัญหา-- จากประชาสู่รัฐ / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 693152 (1).

ห้องสมุด:
ʻĒkkasān prakō̜p kānsammanā wichākān pračham pī Phō̜.Sō̜. 2557 rư̄ang ʻanākhot prathēt Thai sū kānphatthanā thī yangyư̄n dūai pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang / เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2557 เรื่อง อนาคตประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / จัดโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Kānsammanā Wichākān Pračhampī Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt Krung Thēp...) Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by การสัมมนาวิชาการประจำปี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557 : กรุงเทพฯ) | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2556 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 [2014]Other title: ʻAnākhot prathēt Thai sū kānphatthanā thī yangyư̄n dūai pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang Other title: อนาคตประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก734 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ rư̄ang yutthasāt prathēt Thai nai 2 thotsawat nā (Phǭ. Sǭ. 2556-2575) phāitai pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang / ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ผู้จัดทำ คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; บรรณาธิการ บุญส่ง ไข่เกษ.

Bunsong Khaikēt. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana Thamngān Wichākān. by บุญส่ง ไข่เกษ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt , 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 [2013]Other title: Yutthasāt prathēt Thai nai 2 thotsawat nā (Phǭ. Sǭ. 2556-2575) phāitai pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang Other title: ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2013 664664 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ค56 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ค56 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phon kāndamnœ̄nngān Khana Thamngān Khrōngsāng Phư̄nthān Khamanākhom læ Phalangngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt / ผลการดำเนินงานคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน ชุดที่ 3.

Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana Thamngān Khrōngsāng Phư̄nthān Khamanākhom læ Phalangngān. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Thamngān, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 650078 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9น6 ส464 2555 (2).

ห้องสมุด:
Kāntrīam khwāmphrō̜m khō̜ng Prathēt Thai khao sū Prachākhom ʻĀsīan dūai pratya khō̜ng sētthakit phō̜phīang chalœ̄m phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻōkāt phrarātchaphithī mahāmongkol chalœ̄m phrachonmaphansā 7 rō̜p 5 Thanwākhom 2554 : ʻēkkasān prakō̜p kānsamnā wichākān pračhampī Phō̜.Sō̜. 2554 / การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 : เอกสารประกอบการสัมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554 / โดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Kānsamnā Wichākān rư̄ang Kāntrīam Khwāmphrō̜m khō̜ng Prathēt Thai Khao Sū Prachākhom ʻĀsīan dūai Pratya khō̜ng Sētthakit Phō̜phīang Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻōkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkol Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 5 Thanwākhom 2554 Krung Thēp...) Saphā thī Prưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by การสัมมนาวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (2554 : กรุงเทพฯ) | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā, [2554] [ 2011] Publication: กรุงเทพฯ : สภา, [2554] [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก6449 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wičhai phư̄a čhattham datchanī chīwat læ pramœ̄n phāwa sētthakit læ sangkhom khō̜ng prathēt tām nǣo nayōbāi phư̄nthān hǣng rat khō̜ng Saphā Thīphrưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt : rāingān bư̄angton ( Inception report) / โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : รายงานเบื้องต้น (Inception report) / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Saphā, [2549] [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2549] [2006]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ค946 2549 (1).

ห้องสมุด:
Yutthasāt kānkhapkhlư̄an pradchaya khō̜ng sētthakit phō̜phīang sū 2 thotsawat nā : ʻĒkkasān prakō̜p kānsammanā wichākān pračham pī Pō̜.Sō̜. 2556 / ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2556 / คณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา และความเห็นและข้อเสนอแนะ บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะทำงาน .... [และคนอื่น ๆ].

Kānsammanā Wichākān Pračham pī Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom Hǣng Chāt Krung Thēp...) Bunsong Khaikēt. National Economic and Social Advisory Council (Thailand) by การสัมมนาวิชาการประจำปี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556 : กรุงเทพฯ) | บุญส่ง ไข่เกษ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2556 [2013]Other title: ʻĒkkasān prakō̜p kānsammanā wichākān pračham pī Pō̜.Sō̜. 2556 rư̄ang Yutthasāt kānkhapkhlư̄an pradchaya khō̜ng sētthakit phō̜phīang sū 2 thotsawat nā Other title: เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2556 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānpatirūp dān sangkhom khō̜ng Prathēt Thai / แนวทางการปฏิรูปด้านสังคมของประเทศไทย / คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; บรรณาธิการ สมพร เทพสิทธา.

Somphō̜n Thēpsittha. Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana Thamngān Kānsưksā, Sātsanā, læ Watthanatham. by สมพร เทพสิทธา, 2468- | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnakphim Khana Ratthamontrī læ Rātchakitčhānubēksā, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 น853 2554 (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā dān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m / อนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ผู้จัดทำ คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; บรรณาธิการ วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wīrawat Thīraprasāt. Thailand. Khana Thamngān Witthayāsāt Theknōlōyī Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngāan Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K3583 .อ37 2551 (1).

ห้องสมุด:
Phāprūam phonkānsammanā "Kanpatirūp Prathēt Thai Thāmklāng Krasǣ Kānplīanplǣng" : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā lem thī 2 / ภาพรวมผลการสัมมนา "การปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง" : เอกสารประกอบการสัมมนา เล่มที่ 2 / โดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [คณะผู้จัดทำหนังสือ กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต ... [และคนอื่น ๆ]].

Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Kānprachum Sammanā Wichākān Krung Thēp...) Kritsamphan Mēnasūt. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุมสัมมนาวิชาการ (2553 : กรุงเทพฯ) | กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Thīprưksā ..., 2553 [ 2010] Publication: กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาฯ, 2553 [2010]Other title: Kanpatirūp Prathēt Thai thāmklāng krasǣ kānplīanplǣng Other title: การปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ส37 2553 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Nayōbāi ʻǣnkō̜hō̜ phư̄a ʻanākhot yaowachon Thai : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / นโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 644996 (1).

ห้องสมุด:
Kānpen sūnklāng kānphǣt nānāchāt dān bō̜rikān raksā phayābān : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติด้านบริการรักษาพยาบาล : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkǣkhai panhā namman thō̜t sam thī sư̄am saphāp : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / การแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 645052 (1).

ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phūsūngʻāyu thī mī phāwa phưngphing dōi thō̜ngthin/chumchon : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยท้องถิ่น/ชุมชน : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 645000 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān ʻantarāi čhāk rǣ yaihin khraisōthai phư̄a khwāmplō̜tphai tō̜ sukkhaphāp khō̜ng phūbō̜riphōk : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / การจัดการอันตรายจากแร่ใยหินไครโซไทล์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 645072 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhattham khwāmtoklong thāng kānkhā sērī rawāng Thai kap Sahaphap Yurōp thī čha mī phonkrathop tō̜ kānkhaothưng yā : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / การจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยา : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 645030 (1).

ห้องสมุด:
Rāng Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūsīahāi čhāk Kānrapbō̜rikān Sāthāranasuk Phō̜.Sō̜.-- : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.-- : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 644973 (1).

ห้องสมุด:
Raksā mareng māttrathān dīeo : khō̜sanœ̄ phư̄a lot khwāmlư̄amlam nai rabop lak prakan sukkhaphāp khō̜ng Thai : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / รักษามะเร็งมาตรฐานเดียว : ข้อเสนอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพของไทย : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 644989 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmplō̜tphai nai kānchai bō̜rikān rottū dōisān sāthārana : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / ความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 644993 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544