ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
5 pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham / 5 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, [2554], [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, [2554] [2011]Other title: hā pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: ห้าปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT54.7.ก4 ป65 2554 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 4 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 4 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท624 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 5 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 5 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท625 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 3 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 3 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท623 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ phāk 1 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในกรุงเทพมหานครและภาค 1 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท621 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 6 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 6 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท626 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 2 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 2 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท622 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 9 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 9 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท629 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 7 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 7 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท627 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 8 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 8 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ท628 2557 (1).

ห้องสมุด:
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1).

ห้องสมุด:
Sưksā panhā khō̜khatkhō̜ng kānbangkhap chai kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā thī kǣkhai mai nai sūan kīeokap phayān lakthān : rāingān kānsưksā chabap sombūn khrōngkān wičhai / ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [หัวหน้าโครงการ ณรงค์ ใจหาญ ; คณะผู้วิจัย อำนาจ เนตยสุภา, จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์].

Narong Jaiharn, Amnāt Nēttayasuphā. Junavit Chalidabhongse. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | อำนาจ เนตยสุภา | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: No items available : Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544