Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Edition: Phim khrang thī 16. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Thai legal history.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ส85 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ส85 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT120 .ส85 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ส85 2560 (4). Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Edition: Phim khrang thī 15. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Thai legal history.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ส85 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ส85 2559 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. Atiruj Tunbooncharoen, by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 18, prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Thai legal history.Availability: : Checked out (7).

ห้องสมุด:
Khīan wai mư̄a rœ̄m pen-- mai klai fang / เขียนไว้เมื่อเริ่มเป็น-- ไม้ใกล้ฝั่ง / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553 [2010]Other title: Khīan wai mư̄a rœ̄m pen mai klai fang Other title: เขียนไว้เมื่อเริ่มเป็นไม้ใกล้ฝั่ง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ช6 ส852 2553 (1).

ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ pōemtōem]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545 [2002]Other title: Thai legal history.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2002 668454 (1). :

ห้องสมุด:
Sīang khāng māk thāng sāiklāng læ kānralưk thưng khwāmtāi / เสียงข้างมาก ทางสายกลาง และ การระลึกถึงความตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sāithān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2013 632384 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 632384 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 632384 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 632384 (1).

ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Edition: Phim khrang thī 13. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Thai legal history.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Edition: Phim khrang thī 14. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Thai legal history.Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 656653 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ส85 2558 (3).

ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Edition: Phim khrang thī 17. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Thai legal history.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ส85 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ส85 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ส85 2561 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. ʻAtirut Tanbunčharœ̄n, by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 19, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Thai legal history.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ส85 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ส85 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT120 .ส85 2563 (1). Checked out (8).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544