Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt phatthanā rabop rātchakān Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2554-2555 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 / [สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมินผล].

Sitthisak Chotetantisophon. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ส645 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 631971 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 631971 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmphưngphō̜čhai khwāmtō̜ngkān læ khwāmkhātwang khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2554 : Rāingān kānpramœ̄n phon / ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554 : รายงานการประเมินผล / [ผู้วิจัย สมภพ วชิรพงศ์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ, วรวุทธิ์ การสุวรรณ] ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Sompob Wachiraphong. Sittisak Chotetantisophon. Wō̜rawut Kānsuwan. Thailand. Ministry of Justice. Bureau of Policy and Strategy. by สมภพ วชิรพงศ์ | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | วรวุทธิ์ การสุวรรณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ค56 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544