ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khadī thutčharit tō̜ nāthī (māttrā 157 pramūan kotmāi ʻāyā) læ kotmāi čhattang sān ʻāyā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p / คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : เพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส734 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส734 2562 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 25 Phō̜.Sō̜. 2559 kānbangkhap thōt prap kānrō̜ kamnot thōt læ rō̜ kānlongthōt thōt khō̜ng phūchai læ phūthūkchai/ กฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559 การบังคับโทษปรับ การรอกำหนดโทษและรอการลงโทษ โทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap kān chumnum sāthārana / กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ/ สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2483 .ส736 2559 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2483 .ส736 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2483 .ส736 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānklaiklīa khō̜phiphāt tām kotmāi mai : Phrarātchabanyat Kānklaiklīa Khō̜phiphāt Phō̜.Sō̜. 2562 / การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 phrō̜m dūai panhā khō̜kotmāi thī nāsončhai kīeokap kānplō̜i chūakhrāo (kānčhapkum phūlopnī prakan) Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 khō̜bangkhap khō̜ng prathān sān dīkā wādūai lakkēn withīkān læ ngư̄ankhai kīeokap kānrīak prakan rư̄ lakprakan nai kānplō̜i chūakhrāo phūtō̜nghā rư̄ čhamlœ̄i nai khadī ʻāyā Phō̜.Sō̜. 2548 / คำอธิบายพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว (การจับกุมผู้หลบหนีประกัน) พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั้วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi phatsadu Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 / กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Banditʻaksō̜n, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561 [2018]Other title: Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi hām rīak dō̜kbīa kœ̄n ʻattrā / กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4268 .ส73 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4268 .ส73 2560 (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi khum praphrưt : Phrarātchabanyat Khum Praphrưt, Phō̜. Sō̜. 2559 = Probation Act, B. E. 2559 (2016) / กฏหมายคุมประพฤติ : พระราชบัญญิติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 = Probation Act, B. E. 2559 (2016) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Probation Act, B. E. 2559 (2016).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4830 .ส736 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 (khadī ʻāyā nakkānmư̄ang) / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Phō̜.Rō̜.Bō̜ prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส736 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส736 2561 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ส735 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .ส735 2559 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā kǣkhai mai (chabap thī 32) Phō̜.Sō̜. 2559 (čhamlœ̄i sadǣng ton khana yư̄n ʻuthō̜n) : phrō̜m dūai sāra samkhan kīeokap ʻutthō̜n dīkā / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559 (จำเลยแสดงตนขณะยื่นอุทรณ์) : พร้อมด้วย สาระสำคัญเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khwāmphit kīeokap kān sanœ̄ rākhā tō̜ nūai ngān khō̜ng rat (Kotmāi Hūa) / กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ส674 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ส674 2560 (2).

ห้องสมุด:
Čhaophanakngān tamrūat sān : Phrarātchabanyat Čhaophanakngān Tamrūat Sān Phō̜.Sō̜. 2562 / เจ้าพนักงานตำรวจศาล : พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1624 .ส73 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1624 .ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:
Khwamphit kieokap phēt, khomkhun, kratham chamrao, anachan : kaekhai mai tam Phraratchabanyat kaekhai phoemtoem Pramuan Kotmai Ayā (chabap thi 27) Pho.So. 2562 / ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร : แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang raek. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4200 .ส736 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4200 .ส736 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4200 .ส736 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī Kotmāi ʻĀyā / หลักและทฤษฎี กฎหมายอาญา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ส7385 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 : lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 : หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam Other title: Taisūan mūnfō̜ng kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 | หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม | ไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 : kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 : การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 | การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 27 Phō̜. Sō̜. 2558 (ʻutthō̜n dīkā) chabap thī 28 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānʻōn khadī čhāk sān chan ton pai yang sān phǣng kānsong kham khūkhwām dōi rabop ʻilekthrō̜nik læ kānsong kham khūkhwām pai yang tāngprathēt) chabap thī 29 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānkhāithō̜ttalāt hō̜ngchut nai ʻākhānchut læ thīdin čhatsan) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2558 (อุทธรณ์ ฎีกา) ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2558 (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2558 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī khā manut : Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Phō̜.Sō̜. 2559 khō̜ phičhāranā prīapthīap withī phičhāranā khwām khadī ʻāyā læ khadī khā manut Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความคดีอาญาและคดีค้ามนุษย์.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:
Lak læ khō̜sangkēt Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 / หลักและข้อสังเกต พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ส73 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544