ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. : phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻAmnāt nāthī khō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n nai kānčhattham bō̜rikān rotfaifā khonsong mūanchon phāitai Prakāt Khana Patiwat Chabapthī 58 : rāingān kānwičhai chabap sombūn / อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.

Suraphon Nitikraiphot. by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 640742 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3465.ร34 ส74 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3465.ร34 ส74 2557 (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng / รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Suraphon Nitikraiphot. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Prakāiphrưk, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2450.ก28 2546 (2).

ห้องสมุด:
Sānratthammanūn kap kānpatibat phanthakit tām ratthammanūn / ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ / สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Suraphon Nitikraiphot. by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : b Winyūchon, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 [2003]Other title: ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2003 621015 (1). :

ห้องสมุด:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 : rāingān chabap sombūn / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3217 .ส74 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3217 .ส74 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mahāwitthayālai Thai : phatthanākān mahāwitthayālai nai kamkap læ kotmāi thī kīeokap kānbō̜rihānngān / มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน / สุรพล นิติไกรพจน์, กฤติน ดิ่งแก้ว.

Suraphon Nitikraiphot. Kritin Dingkǣo. by สุรพล นิติไกรพจน์ | กฤติน ดิ่งแก้ว, 2532-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LB2331.4.ส74 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2331.4.ส74 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2331.4.ส74 2559 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.4 .ส74 2559 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB2331.4 .ส74 2559 (1). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544