ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rūam khambanyāi samai thī 68 pīkānsưksā 2558. Phāk sō̜ng lem thī 9 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558. ภาคสอง เล่มที่ 9 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Mārut Bunnāk, Čharan Phakdīthanākun. Chaiyut Sričhamnong. 'Anan Chumwisūt. 'Atthaniti Dit'amnāt. Chīp Čhunmon. Wichā Mahākhun, 'Udom Fư̄angfung. Somchāi Phongsathā. Somchāi Čhunit. Kemchai Chutiwong. Sawai Čhanthasrī. Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | มารุต บุนนาค, 2467- | จรัญ ภักดีธนากุล | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | อนันต์ ชุมวิสูตร | ชีพ จุลมนต์ | วิชา มหาคุณ, 2489- | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สมชาย พงษธา | สมชาย จุลนิติ์ | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ไสว จันทะศรี | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2558 ภ. 2 ล. 9 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 68 pīkānsưksā 2558. Phāk sō̜ng lem thī 10 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558. ภาคสอง เล่มที่ 10 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Mārut Bunnāk, Wichā Mahākhun, Chaiyut Sričhamnong. Suwat Watthanahathai. 'Anan Chumwisūt. Somchāi Phongsathā. 'Atthaniti Dit'amnāt. Rēwat Chamchaleœ̄m. Chīp Čhunmon. Thō̜ngthān Lư̄angrư̄angrō̜ng. Mārut Bunnāk, Manī Thēpphakdī. Somchāi Čhunit. Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | มารุต บุนนาค, 2467- | วิชา มหาคุณ, 2489- | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | สุวัฒน์ วรรธนะหทัย | อนันต์ ชุมวิสูตร | สมชาย พงษธา | เรวัติ ฉ่ำเฉลิม | ชีพ จุลมนต์ | ทองธาร เหลืองเรืองรอง | มารุต บุนนาค, 2467- | มณี เทพภักดี | สมชาย จุลนิติ์ | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2558 ภ. 2 ล. 10 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 16 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 16 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Montrī Yō̜tpanyā. Thānit Kēsawaphithak. Wichā Mahākhun, Sawai Čhanthasrī. Chaiyut Sričhamnong. 'Udom Fư̄angfung. Čharan Phakdīthanākun. 'Atthaniti Dittha'amnāt. Khemchai Chutiwong. Mārut Bunnāk, Sirichai Sawatmongkhon. Somchāi Phongsathā. Rēwat Chamchalœ̄m. Sombat Dīeo'itsarēt. Somchāi Čhunlanit. Dēt'udom Krairit. Chaikasēm Nitisiri. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | วิชา มหาคุณ, 2489- | ไสว จันทะศรี | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | มารุต บุนนาค, 2467- | ศิริชัย สวัสดิ์มงคล | สมชาย พงษธา | เรวัติ ฉ่ำเฉลิม | สมบัติ เดียวอิศเรศ | สมชาย จุลนิติ์ | เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | ชัยเกษม นิติสิริ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 16 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 13 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 13 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Somchāi Phongsathā. 'Udom Fư̄angfung. 'Atthaniti Dittha'amnāt. Sirichai Sawatmongkhon. Čharan Phakdīthanākun. Chīp Čhunlamon. Somchāi Čhunlanit. Chaiyut Sričhamnong. Sombat Dīeo'itsarēt. Chaikasēm Nitisiri. Montrī Yō̜tpanyā. Thānit Kēsawaphithak. Manī Thēpphakdī. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สมชาย พงษธา | อุดม เฟื่องฟุ้ง | ศิริชัย สวัสดิ์มงคล | จรัญ ภักดีธนากุล | ชีพ จุลมนต์ | สมชาย จุลนิติ์ | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | สมบัติ เดียวอิศเรศ | ชัยเกษม นิติสิริ | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | มณี เทพภักดี | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 13 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lēm 2, phāk 3-4 (māttrā 157-245) / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 12, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phāk 3-4 (māttrā 157-245). Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)..Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 2 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658102 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 658102 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 2 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 13, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2559 ล. 2 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 2 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 14, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: : Checked out (7).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 15, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2562 ล. 1 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 68 pīkānsưksā 2558. Phāk sō̜ng lem thī 15 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558. ภาคสอง เล่มที่ 15 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Thānit Kēsawaphithak. Dēt'udom Krairit. Kemchai Chutiwong. Somchai Thīkhā'uttamākō̜n. Čharan Phakdīthanākun. Suwat Watthanahathai. Chīp Čhunmon. Sarāwut Benčhakun. Čhunlasing Wasantasing, Sopchōk Sukhārom. Rǣngron Pariphonphotčhanaphisut. 'Udom Fư̄angfung. Chaiyut Sričhamnong. 'Atthaniti Dit'amnāt. Somchāi Čhunit. Thō̜ngthān Lư̄angrư̄angrō̜ng. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สมชัย ฑีฆาอุตมากร | จรัญ ภักดีธนากุล | สุวัฒน์ วรรธนะหทัย | ชีพ จุลมนต์ | สราวุธ เบญจกุล | จุลสิงห์ วสันตสิงห์, 2493- | สบโชค สุขารมณ์ | แรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | สมชาย จุลนิติ์ | ทองธาร เหลืองเรืองรอง | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2558 ภ. 2 ล. 15 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 15 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 15 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Montrī Yō̜tpanyā. Chaiyut Sričhamnong. Sawai Čhanthasrī. Thānit Kēsawaphithak. Rēwat Chamchalœ̄m. Wichā Mahākhun, 'Udom Fư̄angfung. 'Atthaniti Dittha'amnāt. Somchāi Phongsathā. Khemchai Chutiwong. Somchāi Čhunlanit. Dēt'udom Krairit. Chīp Čhunlamon. Sirichai Sawatmongkhon. Chaikasēm Nitisiri. Manī Thēpphakdī. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | ไสว จันทะศรี | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | เรวัติ ฉ่ำเฉลิม | วิชา มหาคุณ, 2489- | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สมชาย พงษธา | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สมชาย จุลนิติ์ | เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | ชีพ จุลมนต์ | ศิริชัย สวัสดิ์มงคล | ชัยเกษม นิติสิริ | มณี เทพภักดี | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 15 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 12, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 645695 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Čhattang Sān ʻĀyā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p læ Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 / คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ธ63 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ธ63 2561 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 11 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 11 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Somchāi Phongsathā. Khemchai Chutiwong. Somchāi Čhunlanit. Montrī Yōtphanyā. Čhunlasing Wasantasing, 'Atthaniti Dittha'amnāt. Chaiyut Sričhamnong. 'Udom Fư̄angfung. Wichā Mahākhun, Čharan Phakdīthanākun. Sombat Dīeo'itsarēt. Sawai Čhanthasrī. Chaikasēm Nitisiri. Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สมชาย พงษธา | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สมชาย จุลนิติ์ | จุลสิงห์ วสันตสิงห์, 2493- | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | วิชา มหาคุณ, 2489- | จรัญ ภักดีธนากุล | สมบัติ เดียวอิศเรศ | ไสว จันทะศรี | ชัยเกษม นิติสิริ | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 11 (1).

ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk sō̜ng lem thī 14 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคสอง เล่มที่ 14 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. 'Atthaniti Dittha'amnāt. Rēwat Chamchalœ̄m. Chaiyut Sričhamnong. Somchāi Čhunlanit. Sawai Čhanthasrī. Wichā Mahākhun, Khemchai Chutiwong. Chaikasēm Nitisiri. 'Udom Fư̄angfung. Sombat Dīeo'itsarēt. Somchāi Čhunlanit. Chīp Čhunlamon. Čharan Phakdīthanākun. Manī Thēpphakdī. Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | เรวัติ ฉ่ำเฉลิม | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | สมชาย จุลนิติ์ | ไสว จันทะศรี | วิชา มหาคุณ, 2489- | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ชัยเกษม นิติสิริ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สมบัติ เดียวอิศเรศ | สมชาย จุลนิติ์ | ชีพ จุลมนต์ | จรัญ ภักดีธนากุล | มณี เทพภักดี | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ร547 2551 ภ. 2 ล. 14 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 14, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2561 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2561 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2561 ล. 1 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544