Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Čhotmāihēt Sān Yuttitham. phāk thī nưng Phō̜.Sō̜. 2453-Phō̜.Sō̜. 2503 / จดหมายเหตุศาลยุติธรรม. ภาคที่ 2 พ.ศ. 2453-พ.ศ. 2503 / เธียร เจริญวัฒนา รวบรวมและเรียบเรียง.

Thīan Čharœ̄nwatthanā, by เธียร เจริญวัฒนา, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ธ844 2558 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1580 .ธ844 2558 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580 .ธ844 2558 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Čhotmāihēt Sān Yuttitham. phāk thī 1 Phō̜.Sō̜. 2394-Phō̜.Sō̜. 2453 / จดหมายเหตุศาลยุติธรรม. ภาคที่ 1 พ.ศ. 2394-พ.ศ. 2453 / เธียร เจริญวัฒนา รวบรวมและเรียบเรียง.

Thīan Čharœ̄nwatthanā, by เธียร เจริญวัฒนา, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ธ844 2557 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1580 .ธ844 2557 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580 .ธ844 2557 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
123 pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk / 123 ปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค / ผู้เรียบเรียง เธียร เจริญวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].

Thīan Čharœ̄nwatthanā, Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: Rō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค | ร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ก913 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1580 .ก913 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580 .ก913 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544