Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ trīam sō̜p kotmāi sapsin thāng panyā / คู่มือเตรียมสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / โดย ทีมงานพรายกระซิบ.

Thīmngān Phrāikrasip. by ทีมงานพรายกระซิบ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 655017 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīam sō̜p kotmāi kānkhā rawāng prathēt / คู่มือเตรียมสอบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / จัดทำโดย ทีมงานพรายกระซิบ.

Thīmngān Phrāikrasip. by ทีมงานพรายกระซิบ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1176 .ค74 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2014 632951 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīam sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครอง / จัดทำโดย ทีมงานพรายกระซิบ.

Thīmngān Phrāikrasip. by ทีมงานพรายกระซิบ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ค763 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ค763 2557 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544