ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Tat wongčhō̜n ratthaprahān = Circuit breaker Coup d'etat / ตัดวงจรรัฐประหาร = Circuit breaker Coup d'etat / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Rabop khatsan phūthǣn khō̜ng sangkhom Thai : rāingān wičhai / ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย : รายงานวิจัย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ65 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (1).

ห้องสมุด:
Kānlư̄aktang nāyok ratthamontrī dōi trong kap kānphatthanā rabō̜p prachāthipatai khō̜ng Thai / การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rūam bot khwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 32 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / [บรรณาธิการ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thīraphat Sērīrangsan. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Ratthasāt 32 pī Other title: รัฐศาสตร์ 32 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ร58 2556 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 34 pī Mō̜Sō̜thō̜. khrop rō̜p 30 pī Ratthasāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี มสธ. ครบรอบ 30 ปี รัฐศาสตร์ / [บรรณาธิการ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thīraphat Sērīrangsan. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: 30 pī Ratthasāt Mō̜Sō̜thō̜. Other title: 30 ปี รัฐศาสตร์ มสธ..Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ร58 2555 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 33 pī Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ครบรอบ 33 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thīraphat Sērīrangsan, Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Ratthasāt 33 pī Other title: รัฐศาสตร์ 33 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 34 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, รุ่งพงษ์ ชัยนาม, ยุทธพร อิสรชัย.

Thīraphat Sērīrangsan, Rungphong Chainām. Yutthaphō̜n ʻItsarachai. Phichai ʻItsaraphakdī . Phisān Mukdāratsamī. Wannatham Kānčhanasuwan. Wō̜rawaran Rōtčhanaphon. Thawī Suraritthikun. Thanasak Sāičhampā. Pathān Suwanmongkhon. Chaiwat Mānsīsuk, Thasōthō̜n Tūthongkham. Somchai Yensabāi. Warārak Chalœ̄mphanthusak. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | รุ่งพงษ์ ชัยนาม | ยุทธพร อิสรชัย | พิชัย อิศรภักดี | พิศาล มุกดารัศมี | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | วรวลัญช์ โรจนพล | ทวี สุรฤทธิกุล | ธนศักดิ์ สายจำปา | ปธาน สุวรรณมงคล | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, 2516- | ธโสธร ตู้ทองคำ | สมชัย เย็นสบาย | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, [2559] [2016] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559] [2016]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544